top of page
Sök
  • LinkedIn

Urinanalys

Urinanalys ger dig lång detektionstid och verifikation direkt vilket ger dig ett juridiskt hållbart analyssvar. Ett urinprov ska alltid övervakas vid provtagningen eftersom risken för manipulation är stor.

Laboratorieanalys

Urinanalys

När ska jag välja urinanalys?

Urinanalys ska du välja när du vill ha maximal spårtid bakåt.

Urinanalys ska du välja när du vill ha maximal spårtid bakåt. Det finns några undantag men för de allra flesta droger är urinanalys den metod som fångar flest antal substanser längst tid från intaget. Nackdelen är att urinprov är lättare att manipulera än både saliv och blod.

Du bör alltid välja urinanalys när du ska verifiera ett positivt snabbtestresultat. Om du har tagit ett snabbtest i urin som visar positivt för tramadol ska du alltid skicka samma urin på analys. Det finns dessutom olika gränsvärden och olika lång spårtid för olika matriser och det är därför viktigt att i regel verifiera "urin med urin" och inte till exempel skicka en salivanalys istället. 

Sökbara korsreaktioner

Snabbtester gjorda i urinprov kan ge positiva resultat för vissa droger även om personen inte tagit den aktuella drogen i sin rena form. Detta beror på korsreaktioner som uppstår när testets antikroppar reagerar med en medicin som personen tar. Alla kända korsreaktioner finns dokumenterade och tillgängliga för dig att söka bland.

Till korsreaktioner

Så funkar gränsvärden

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Vårt rättsmedicinska laboratorium 

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

Hela droggruppen ur samma prov

Med våra drog- och läkemedelsanalyser i urin får du full service och analys av hela din valda droggrupp på en gång. Beställer du en analys av till exempel tramadol, så får du automatiskt provsvar som också innefattar alla andra opiater, opioider och smärtstillande som fentanyl, metadon, heroin, pregabalin och fler, eftersom våra urinanalyser är uppbyggda så. Detsamma gäller för amfetamingruppen där också internetdroger som kristaller och alfa-PVP ingår, samt för bensodiazepingruppen dit bland andra alla z-droger som zopiklon, zolpidem och zaleplon hör.

Genom att söka efter en drog i gruppen, får du alltså hela gruppen analyserad. Resultaten levererar vi verifierade, kvantifierade och juridiskt hållbara till dig, redan inom en vecka.
 

Hela droggruppen ur samma prov
Prodia Urinanalys

Lång detektionstid & verifikation direkt

Analys av hela droggruppen ingår alltid

Lämplig metod för att verifiera ett positivt snabbtestresultat

Juridiskt hållbara resultat inom en vecka

Lång detektionstid

Komplett hygieniskt kit för provtagning

Låga gränsvärden

Med våra drog- och läkemedelsanalyser i urin får du full service och analys av hela din valda droggrupp på en gång.

De här analyserna gör vi

Alla provsvar från våra urinanalyser är kvantifierade och juridiskt hållbara. Inom en vecka från att du skickat in ditt prov får du provsvaret skickat till dig anonymiserat och digitalt. Vi behåller en kopia på alla provsvar, så vill du ha hjälp att tolka dem kan du bara höra av dig till oss.

Viktigt att notera är att ett positivt resultat i en urinanalys på vårt laboratorium aldrig beror på en korsreaktion. Korsreaktioner uppstår enbart med antikroppsbaserade tester och förekommer vid bruk av snabbtester eller när du skickar till ett laboratorium som sållar först.

Ur urinprov kan du också beställa andra analyser än de vi listar här. För att beställa dem anger du på remissen vilken drog, läkemedel eller substans du vill spåra.
 

Våra urinanalyser

Intoxanalys

Fler än 2 000 olika substanser 
inkl nätdroger, kortare spårtid

Stor amfetamin-analys

Ca 80 st inkl katinoner och nät, designer droger

Stor bensodiazepin-analys

Ca 70 st inkl Z-droger och nät, designer droger

Stor opiat/opioid-analys

Ca 75 st inkl andra smärtstillande och nät-, designer droger

Spice

Ca 160 st 

THC - Nedtrappning med kvot 
CBD, HHC

Kvoten tar hänsyn till urinens kreatininvärde/spädning så att nedtrappning kan följas

Separation d- och l-amfetamin

Särskiljer Elvanse och Attentin från missbruksamfetamin

Separation av R/S-ketamin

Särskiljer läkemedels-ketamin från gatu-ketamin.

Sackaros/laktos

Sackaros och Laktos är bärämnen till buprenorfin och metadon m.fl. och påvisar således parenteral tillförsel

EtG/EtS

Etylglukuronid/Etylsulfat visar om alkoholintag skett de senaste 1-4 dagarna beroende på intagen mängd

Kokain

Methylecgonidine/Ecgonidine indikerar Crackrökning Benzoylecgonin

LSD

Verifikation

GHB

Verifikation

Propofol

Verifikation

Anabola steroider

Testosteron och metaboliter, Epitestosteron och metaboliter, Oxymesteron och metaboliter, Metandienon, Nandrolon, Stanozolon, Oxymetolon, Mesterolon, Oxandrolon, Trenbolon, Boldenon, Methenolon, Drostanolon, Metyltestosteron, DHCMT (Dihydrochloromethyltestosteron)

Labb-kit för urinprov

Labb-kit för urinprov

För att kunna ta och skicka in urinprovet korrekt och hygieniskt erbjuder vi kompletta kit med allt du behöver. I ditt kit får du ett system med två uppdragningssprutor för urin, en för A-prov och en för B-prov. Du får också en låda som är frankerad,  adresserad och färdig att lägga på postlådan när du är redo att skicka in ditt prov.

Aktuell remiss för din analys fyller du i och skickar in digitalt via vår analysportal.
 

Rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau utanför Berlin i Tyskland

Vårt laboratorium

Rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau utanför Berlin i Tyskland tillhör det absoluta toppskiktet inom salivanalyser i Europa. Genom att samarbeta med dem kan vi erbjuda breda analyser, låga gränsvärden och juridiskt hållbara svar från salivprov. Samarbetet gör oss på Prodia ledande inom laboratorieanalyser på den nordiska marknaden.

Laboratoriet är sedan många år fullackrediterat av tyska Dakks som svenska Swedac har avtal med. Avtalet är ett så kallat MLA-avtal. Det innebär att analyser från MVZ Labor Dessau ger juridiskt hållbara resultat som exempelvis kan användas som bevismaterial i rättegångar också i Sverige. 
 

bottom of page