top of page
Sök
  • LinkedIn

Salivanalys

Ett prov med  många fördelar. Vi har låga gränsvärden som ger längre spårtid, vi analyserar över 70 substanser per prov, det är enkelt att ta och svårt att manipulera.  

Laboratorieanalys

Låga gränsvärden som ger längre spårtid

När ska jag välja salivanalys?

När ska jag välja salivanalys?

Salivanalys ska du välja när du vill undvika manipulationsrisk, slippa hantera urin och få ett resultat som ger en bred bild av missbruket. 

Provtagningsprocessen kränker ingens integritet och är särskilt gynnsam i lägen när din klient till exempel har en övergreppshistorik.

Sökbara korsreaktioner

Snabbtester gjorda i urinprov kan ge positiva resultat för vissa droger även om personen inte tagit den aktuella drogen i sin rena form. Detta beror på korsreaktioner som uppstår när testets antikroppar reagerar med en medicin som personen tar. Alla kända korsreaktioner finns dokumenterade och tillgängliga för dig att söka bland.

Till korsreaktioner

Sökbara korsreaktioner

Så funkar gränsvärden

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Så funkar gränsvärden

Vårt rättsmedicinska laboratorium 

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

För analyser och prover samarbeter vi med ett av världens bästa laboratorium.

Säker och svårmanipulerad analys

Vår salivanalys är hygienisk, enkel att ta, ger dig lika lång detektionstid som urinprov och analyserar över 70 droger och läkemedel i samma prov. Inom 5 dagar från att provet ankommit till laboratoriet får du ett juridiskt hållbart resultat levererat digitalt. 

Provet är otroligt svårt att manipulera eftersom du sitter med den som ska ta provet hela tiden och provet går, i motsats till urin, inte att spä ut genom att till exempel dricka vatten inför provtagningen.

 

Salivanalysen används av majoriteten av behandlingsenheter över hela landet.

"Inom 5 dagar från att provet ankommit till laboratoriet får du ett juridiskt hållbart resultat levererat digitalt"

Susanne Nidemar
Grundare av Prodia

 Susanne Nidemar Grundare av Prodia
Prodia Salivanalys

Ett enkelt prov med många fördelar

Låga gränsvärden som ger längre spårtid

Analyserar över 70 substanser per prov

Visar både modersubstans och metaboliter

Juridiskt hållbara resultat inom en vecka

Värnar integriteten

Snabb och enkel provtagning

Svår att manipulera

Amfetamin har lång detektionstid i vår salivanalys, här kan vi spåra intag ca 7 dagar bakåt. Analysen i saliv är inte pH-beroende på det sättet som den är i urin och går därför inte att manipulera med till exempel citron.

Kokain har också lång detektionstid i vår salivanalys, upp till ca 7 dagar.

Benzodiazepiner spåras bra i både saliv och urin, dock är  blod fortfarande den ohotat bästa analysmetoden. 

THC spåras vanligtvis upp till 24 timmar då det är fysiska rester i munhålan som detekteras. I vissa fall kan små rester av THC finnas kvar i munhålan mer än 24 timmar vilket kan ge en detektionstid på ca 2-3 dagar. Här är blod det absolut bästa alternativet för att följa nedtrappning av THC.

Heroin spårar vi längre tid i saliv än det dygn som är genomsnittlig detektionstid för analys i urin.

Detektionstider i salivanalys

I en salivanalys kan vi se både modersubstans och metabolit, det gör att salivprov ger detektionstid jämförbar med urinanalyser, och ibland betydligt längre. Detektionstiden varierar mellan 2 till 7 dagar, i bland längre, beroende på drog.
 
Gränsvärden
Angivna gränsvärden i våra analyser skiljer sig mellan droggrupper och olika substanser. Kontakta oss för att få information om vad som ingår i vår multi-analys och vilka gränsvärden som tillämpas.

Så här går provtagningen till

Provet är lätt att ta, manipulationsrisken är i princip obefintlig och du kan ta hur många prov som helst efter varandra. 

Säkerställ att provlämnaren inte har vätska eller något annat i munnen. 

1
2
3
4

Öppna lådan med provmaterialet och öppna därefter förpackningen med salivuppsamlaren/spateln.

Instruera provlämnaren att placera spateln under tungan och därefter bita försiktigt på plastdelen för att väta filtret. Spateln ska vara kvar i munnen tills indikatorn visar blått.

När indikatorn blivit blå öppnar du provröret med blågrön lösning (lättast är att dra rakt upppåt). Var noga med att inte spilla ut innehållet. För sedan ner spateln i provröret med vätskan och säkerställ att locket sitter fast ordentligt.

5

Fäst en streckkod på provröret. Lägg ned röret i den medföljande plastpåsen, försegla påsen och stäng lådan.

Remissen fyller du i online i vår analysportal. Både remissen och provsvaret hanterar du i portalen.

Efter att du fyllt i remissen online postar du lådan i
närmaste brevlåda. Portot är betalt och adressen är förtryckt.

6
7
"Med marknadens bredaste multianalys i saliv spårar vi över 70 substanser i ett salivprov. Prodia utför alltid direktverifierade analyser, utan föregående sållning för att undvika risken med felmarginaler som antikroppsbaserad metod kan innebära. Provet analyseras med låga gränsvärden som ger längre spårbarhet. Proverna vägs alltid vid ankomst till labbet för att kunna mäta salivmängd och vidare utföra analys som genererar provsvar med uppmätt mängdangivelse per substans. Detta gör att ni får en analys som utförs med yttersta precision och med en bredd som speglar det faktiska missbruket i samhället"

Sabina Karlsson
VD

 Sabina Karlsson VD

Du får ditt provsvar i analysportalen inom 5 arbetsdagar från att ni skickat salivprovet.

Provsvaret får du direkt från vårt laboratorium, på engelska. Vi får kopior av alla provsvar så har du frågor kring resultatet kan du alltid ringa oss så hjälper vi dig att tolka det.

De här analyserna gör vi

Våra analyser visar både modersubstans och metabolit. Du ser därför tydligt om substansen är utsöndrad från kroppen eller om klienten bara tillsatt lite drog i munnen före provtagning. Analysen kan alltså berätta om din klient har tagit sitt ordinerade läkemedel eller försökt manipulera provet.

Alla provsvar du får är kvantifierade och juridiskt hållbara.
 

Våra salivanalyser

Multianalys

Över 70 st droger och läkemedel

Intoxanalys

2 000 st substanser,
kortare spårtid

Stor amfetamin-analys

Ca 80 st inkl katinoner och nät, designer droger

Stor bensodiazepin-analys

Ca 70 st inkl Z-droger och nät, designer droger

Stor opiat/opioid-analys

Ca 75 st inkl andra smärtstillande och nät-, designer droger

Separation av D-/L-amfetamin

Särskiljer Elvanse från gatuamfetamin

Spice

Ca 160 st

Separation av R-/S-ketamin

Särskiljer läkemedels-ketamin från gatuketamin

Etanol

Påvisar nuvarande alkoholkoncentration

 rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland.

Vårt laboratorium

Rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau utanför Berlin i Tyskland tillhör det absoluta toppskiktet inom missbruksanalyser i Europa. Genom att samarbeta med dem kan vi erbjuda breda analyser, låga gränsvärden och juridiskt hållbara svar från salivprov. Samarbetet gör oss på Prodia ledande inom saliv- såväl som urin- och blodanalyser på den nordiska marknaden.

Laboratoriet är sedan många år fullackrediterat av tyska Dakks som svenska Swedac har avtal med. Avtalet är ett så kallat MLA-avtal. Det innebär att analyser från MVZ Labor Dessau ger juridiskt hållbara resultat som exempelvis kan användas som bevismaterial i rättegångar också i Sverige. 
 

bottom of page