top of page

Salivanalys

Låga gränsvärden, detektionstider jämförbara med urinanalyser och ett prov som är väldigt enkelt att ta.

Laboratorieanalys

När ska jag välja salivanalys?

Salivanalys ska du välja när du vill undvika manipulationsrisk, slippa hantera urin och få ett resultat som ger en bred bild av missbruket. 

Provtagningsprocessen kränker ingens integritet och är särskilt gynnsam i lägen när din klient till exempel har en övergreppshistorik.

Sökbara korsreaktioner

Snabbtester gjorda i urinprov kan ge positiva resultat för vissa droger även om personen inte tagit den aktuella drogen i sin rena form. Detta beror på korsreaktioner som uppstår när testets antikroppar reagerar med en medicin som personen tar. Alla kända korsreaktioner finns dokumenterade och tillgängliga för dig att söka bland.

Till korsreaktioner

Så funkar gränsvärden

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Vårt rättsmedicinska laboratorium 

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

Säker och manipulationsfri analys

Vår salivanalys är hygienisk, enkel att ta, ger dig lika lång detektionstid som urinprov och analyserar 73 droger och läkemedel i samma prov. Inom 5 dagar från att provet ankommit till laboratoriet får du ett juridiskt hållbart resultat levererat digitalt. 

Provet är otroligt svårt att manipulera eftersom du sitter med den som ska ta provet hela tiden och provet går, i motsats till urin, inte att spä ut genom att till exempel dricka vatten inför provtagningen.

 

Salivanalysen används av majoriteten av behandlingsenheter över hela landet.

"Inom 5 dagar från att provet ankommit till laboratoriet får du ett juridiskt hållbart resultat levererat digitalt"

Susanne Nidemar
Grundare av Prodia

Prodia Salivanalys

Ett enkelt prov med många fördelar

Möjligt att ta oändligt många prov

Analyserar 73 substanser per prov

Visar både modersubstans och metaboliter

Juridiskt hållbara resultat inom en vecka

Värnar integriteten

Snabb och enkel provtagning

Kan ej manipuleras

Amfetamin har väldigt lång detektionstid i vår salivanalys, här kan vi spåra intag 7 dagar bakåt. Analysen i salivprov är inte pH-beroende på det sättet som den är i urinprov och går därför inte att manipulera med till exempel citron.

Heroin spårar vi längre tid med salivanalys än det dygn som är genomsnittlig detektionstid för analyser av urinprov.

Benzodiazepiner spårar vi bättre i salivanalys än i urinanalys, här är dock blodanalys fortfarande den ohotat bästa analysmetoden för längst detektionstid.

THC spåras oftast endast upp till 24 timmar då det är mestadels fysiska rester i munhålan som detekteras. I vissa fall kan dock väldigt små mängder THC utsöndras från blodet till saliven, vilket innebär att vi kan ha spårtid på upp till några dagar (gäller enbart låga värden av THC). Även här är blod det absolut bästa alternativet för att följa nedtrappning av THC.

Detektionstider i salivanalys

I en salivanalys kan vi se både modersubstans och metabolit, det gör att salivprov ger detektionstid jämförbar med urinanalyser, och ibland betydligt längre. Detektionstiden ligger generellt kring 2 till 4 dagar beroende på drog. Exakta detektionstider och skillnader mellan analysmetoder varierar med typ av drog.

Så här går provtagningen till

Provet är lätt att ta, manipulationsrisken är i princip obefintlig och du kan ta hur många prov som helst efter varandra. Försök göra det med urinprov om du kan!

Låt klienten skölja munnen eller dricka ett glas vatten och sedan säga några meningar, så att du säkert vet att hen inte har kvar vatten i munnen. Att dricka eller skölja munnen innan gör inte att salivprovet blir utspätt.

1
2
3
4

Öppna lådan med provmaterialet och öppna därefter förpackningen med salivuppsamlaren/spateln.

Instruera provlämnaren att placera spateln under tungan och därefter bita försiktigt på plastdelen för att väta filtret. Spateln ska vara kvar i munnen tills indikatorn visar blått.

När indikatorn blivit blå öppnar du provröret med blågrön lösning (lättast är att dra rakt upppåt). Var noga med att inte spilla ut innehållet. För sedan ner spateln i provröret med vätskan.

5

Sätt på locket och fäst därefter en streckkod på provröret. Lägg ned röret i den medföljande plastpåsen, försegla påsen och stäng lådan.

Remissen fyller du i online i vår analysportal. Både remissen och provsvaret hanterar du i portalen.

Efter att du fyllt i remissen online postar du lådan i
närmaste brevlåda. Portot är betalt och adressen är förtryckt.

6
7
"Vi är ensamma om att spåra 73 substanser ur ett salivprov med mängdangivelser och låga gränsvärden och ensamma om att spåra drogerna lång tid tillbaka. Vi gör inget sållningsprov med antikroppsmetod först, vi gör den juridiskt hållbara kromatografi-analysen direkt. Det är så vi blivit ledande på salivanalyser."

Susanne Nidemar
Grundare av Prodia

Du får ditt provsvar i analysportalen inom 5 arbetsdagar från att ni skickat salivprovet.

Provsvaret får du direkt från vårt laboratorium, på engelska. Vi får kopior av alla provsvar så har du frågor kring resultatet kan du alltid ringa oss så hjälper vi dig att tolka det.

Våra gränsvärden med salivanalys

Vilket gränsvärde vi analyserar mot skiljer sig mellan droggrupper och olika substanser. Nedan ser du exakt vad som ingår i vår multi-analys och vilka gränsvärden som tillämpas.

Analyserade ämnen och gränsvärden för Prodia multi-analys i saliv

Droggrupp

Metaboliter

Gränsvärde ng/ml

Amfetamin

Amfetamin, metamfetamin, MDMA, MBDB, MDA, MDEA, BDB, MDPV, PMMA, 4-MEC (kristaller), pentedron, α-PVP, mefedron, metylon och butylon

1,0 - 5,0

Bensodiazepiner

Diazepam, nordiazepam, oxazepam, temazepam, 7-aminoklonazepam (Iktorivil), flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, alprazolam, flurazepam, desalkylflurazepam, midazolam, bromazepam, lorazepam och fenazepam

0,1-1,0

Buprenorfin

Buprenorfin och norbuprenorfin

1,0/0,1

Cannabinoider

THC, HHC, CBD

1,0

Kokain

Kokain och bensoylekgonin

5,0

Metadon

Metadon och EDDP

1,0/0,1

Opiater

Morfin, 6-acetylmorfin (heroin), kodein, norkodein, 6-Acetylkodein, dihydrokodein och noskapin

0,1-1,0

Opioider

Tramadol, o-desmetyltramadol, fentanyl, oxikodon, noroxikodon, tilidin, nortilidin, naloxon, hydromorfon, dextrometorfan, loperamid, noskapin, mitragynin

0,1-1,0

Övriga

Bupropion, difenhydramin, gabapentin, ketamin, zolpidem, zaleplon, zopiclon, pregabalin, metylfenidat, ritalinsyra, quetiapin, mirtazapin, venlafaxin, citalopram, lidokain och doxepin

1,0-3,0

De här analyserna gör vi

Våra analyser visar både modersubstans och metabolit. Du ser därför tydligt om substansen är utsöndrad från kroppen eller om klienten bara tillsatt lite drog i munnen före provtagning. Analysen kan alltså berätta om din klient har tagit sitt ordinerade läkemedel eller försökt manipulera provet.

Alla provsvar du får är kvantifierade och juridiskt hållbara.
 

Våra salivanalyser

Multianalys

73 droger och läkemedel

Intoxanalys

2000 olika substanser, men kortare spårtid. 

Amfetaminer

ca 70 internetdroger

Bensodiazepiner

ca 70 olika

Opiater och opioider

ca 70 olika

D- och L-amfetamin

Särskiljer Elvanse från missbruksamfetamin

Spice

ca 200 olika

R-/S-ketamin

Särskiljer läkemedels-ketamin från gatuketamin.

GHB

Vårt laboratorium

Rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau utanför Berlin i Tyskland tillhör det absoluta toppskiktet inom missbruksanalyser i Europa. Genom att samarbeta med dem kan vi erbjuda breda analyser, låga gränsvärden och juridiskt hållbara svar från salivprov. Samarbetet gör oss på Prodia ledande inom saliv- såväl som urin- och blodanalyser på den nordiska marknaden.

Laboratoriet är sedan många år fullackrediterat av tyska Dakks som svenska Swedac har avtal med. Avtalet är ett så kallat MLA-avtal. Det innebär att analyser från MVZ Labor Dessau ger juridiskt hållbara resultat som exempelvis kan användas som bevismaterial i rättegångar också i Sverige. 
 

bottom of page