top of page
Sök
  • LinkedIn

Garanti

En okänd korsreaktion vid drogtestning ska aldrig bli en kostnad för dig. När du gör ett snabbtest på ett urinprov garanterar vi drogtestets resultat. Om verifikationen på samma prov skulle visa ett annat resultat än snabbtestet, då står vi för kostnaden av verifikationen. 

Analys av prov vid drogtestning

Så funkar vår garanti

För att garantin på drogtestet ska gälla behöver du ha gjort snabbtestet på samma urinprov som vi sedan gör verifikationsanalysen på. Det enda undantaget gäller ifall snabbtestet visat positivt för amfetamin, då går det bra att också skicka in ett salivprov för analys.

Provrör i laboratorium

Logga in på analysportalen, under garantiärenden väljer du ”Verifikation av snabbtest, ange drog”.

1
2
3
4

Fäst en streckkod från laboratoriet på provstickans överdel.

Placera stickan nära stickans tomma förpackning så att LOT-nummer syns och ta en bild – se till att ta bilden vid korrekt avläsningstid.

Fyll i remissen komplett med information om vilka läkemedel patienten tar och vilket positivt resultat som din klient ifrågasätter och ladda därefter upp din tagna bild. Just remissen för garantiärende behöver du skriva ut och lägga med provet i kartongen som du skickar till laboratoriet.

5

Skulle den slutgiltiga analysen visa att snabbtestet gav falskt positivt resultat står vi för kostnaden av analysen och säger tack till dig för att du hjälpt oss upptäcka en ny korsreaktion, det är inte varje dag!

Sökbara korsreaktioner

Snabbtester gjorda i urinprov kan ge positiva resultat för vissa droger även om personen inte tagit den aktuella drogen i sin rena form. Detta beror på korsreaktioner som uppstår när testets antikroppar reagerar med en medicin som personen tar. Alla kända korsreaktioner finns dokumenterade och tillgängliga för dig att söka bland.

Till korsreaktioner

En hand plockar en joint ur en annan hand
Så funkar gränsvärden

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Korridor i sjukhusmiljö
Vårt rättsmedicinska laboratorium 

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

Detaljbild i laboratorium
bottom of page