top of page
Sök
  • LinkedIn

Så funkar detektionstider 

Tre faktorer samspelar för att korrekt tolka en drogs detektionstid vid drogtestning: intag, halveringstid och gränsvärde. Därför varierar detektionstiden mellan olika droger.

Snabbtester i urin
Detektionstiden är tiden du kan upptäcka intaget av droger.

Amfetamin (AMP)

4 dygn

Bensodiazepiner (BZD)

4-7 dygn vid enstaka intag, ca 4 veckor vid långvarigt missbruk

Buprenorfin (BUP)

5 dygn

Cannabis (THC)

4 dygn vid enstaka intag, flera månader vid långvarigt missbruk

Ecstasy (MDMA)

2 dygn

Etylglukuronid (EtG)

4 dygn

Fencyklidin (PCP)

1-2 veckor

Fentanyl (FYL)

3 dygn

GHB

Högst ett antal timmar

Gabapentin (GAB)

2 dygn

Ketamin (KET)

2 dygn

Klonazepam (ACL)

3 dygn

Kokain (COC)

4 dygn

Kratom (KRA)

Upp till 5 dygn

LSD

2 dygn

MDPV

3 dygn

Metadon (EDDP)

5 dygn

Metamfetamin (MET)

4 dygn

Metkatinon (CAT)

4 dygn

Metylfenidat (MPD)

3 dygn

Opiater (OPI)

4 dygn

Oxikodon (OXY)

4 dygn

Pregabalin (PGB)

4 dygn

Spice/K2

3 dygn

Tramadol (TML)

3 dygn

Zolpidem (ZOL)

4 dygn

Zopiklon (ZOP)

4 dygn

Våra detektionstider per drog med snabbtest

Det är viktigt att notera att de detektionstider vi anger är ungefärliga. Hur länge en drog kan detekteras är högst individuellt och beror (förutom halveringstid och gränsvärde) på en mängd olika personliga faktorer såsom exempelvis hur stort intaget var, testpersonens metabolism och vikt, mängden vätska som personen druckit nyligen, hur länge missbruk pågått och hur mycket som tagits av respektive drog. Detektionstiderna som anges är alltså en fingervisning snarare än ett facit.

Drog/substans
~ Detektionstid urin

Intag

Hur mycket och när din patient eller testperson har tagit av drogen du testar för spelar roll. En större mängd av drogen kan av naturliga orsaker spåras länge eftersom nedbrytningen pågår under en längre tid.

Halveringstid

Halveringstiden är den tid det tar för en substans i kroppen att sjunka till halva koncentrationen av den mängd narkotika som kroppen fick i sig vid ett tillfälle. Halveringstiden är konstant. Det betyder att oavsett hur stor mängd som personen tog, tar det alltid lika lång tid för koncentrationen att bli hälften. Hur lång halveringstiden är skiljer sig från drog till drog.

Gränsvärde

För att kunna upptäcka en drog med en teststicka behöver stickan en minsta mängd av ett visst ämne att reagera på. Den minsta mängden är gränsvärdet för när snabbtestet kan visa förekomst av en drog i urinen. Gränsvärdet kan också benämnas som cut-off eller brytpunkt. När koncentrationen av substansen är lägre än gränsvärdet blir resultatet negativt och när koncentrationen är högre visar testet ett positivt resultat.

Urinsnabbtester

Våra snabbtester för urin är framtagna för att så effektivt som möjligt upptäcka förekomst av droger, men samtidigt kontrollera för att i största möjliga mån minimera antalet felaktiga resultat.

Våra snabbtester för urin är framtagna för att så effektivt som möjligt upptäcka förekomst av droger, men samtidigt kontrollera för att i största möjliga mån minimera antalet felaktiga resultat.

Sökbara korsreaktioner

Snabbtester gjorda i urinprov kan ge positiva resultat för vissa droger även om personen inte tagit den aktuella drogen i sin rena form. Detta beror på korsreaktioner som uppstår när testets antikroppar reagerar med en medicin som personen tar. Alla kända korsreaktioner finns dokumenterade och tillgängliga för dig att söka bland.

Till korsreaktioner

Sökbara korsreaktioner

Så funkar gränsvärden

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Så funkar gränsvärden

Vårt rättsmedicinska laboratorium 

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

Vårt rättsmedicinska laboratorium 
bottom of page