top of page
menu burger
Prodia Professional®

Drogtester för behandlingshem & vårdgivare

Pålitliga snabbtester och laboratorieanalyser för narkotikadetektion.

Rikstäckande

Optimerade snabbtester

Internationell analyskvalitet

Uppföljning & utvärdering

Över 25 års erfarenhet

Utbildning & support

73

Flera substanser i en analys

Vår multianalys i saliv upptäcker upp till 73 droger i ett och samma prov.

100%

Juridiskt hållbara resultat

Våra analyser ger dig pålitliga svar som är juridiskt hållbara i t. ex. en rättegång.

1700+

Används av myndigheter

Vi har 1700+ kunder och vi är exklusiv leverantör av drogtester till polisen i Sverige och Norge

Så fungerar detektionstider

Tre faktorer samspelar för att korrekt tolka en drogs detektionstid: intag, halveringstid och gränsvärde. Våra tester och analyser ger en längre detektionstid tack vare optimerade gränsvärden.

Saliv, blod

eller urin?

Vad du vill ha ut av drogtestningen avgör vilken analys du bör beställa.

Ett salivprov är säkert, går jämförelsevis snabbt och riskerar inte att uppfattas som integritetskränkande. Provet ger ett pålitligt och juridiskt hållbart resultat vid analys och är särskilt lämpligt för uppföljningstester där du kan följa förekomst av droger och läkemedel både vid kontroller och nedtrappning.

Är juridiskt hållbara

Ger resultat inom en vecka

Visar modersubstanser och metaboliter

Spårar amfetamin längst av alla analyser

Upptäcker upp till 73 droger i samma prov

I urinprov kan vi spåra flest läkemedel och droger med längst spårtid, undantagen är amfetamin och opiater. Urinanalys används oftast för att verifiera resultatet av ett snabbtest. Ett urinprov ska alltid övervakas vid provtagningen eftersom risken för manipulation är stor.

Är juridiskt hållbara

Ger resultat inom en vecka

Analyserar hela droggruppen

Manipulationskontroll ingår

Laboratoriekit med hygieniskt system

Ett blodprov går att ta antingen venöst eller kapillärt. Blodanalyser ger något kortare spårtid än urinanalyser men ett mer komplext resultat som visar vad som kommit in i kroppen när. En analys av ett blodprov ger alltid ett juridiskt hållbart resultat.

Är juridiskt hållbara

Ger resultat inom en vecka

Upptäcker upp till 60 droger i ett prov

Visar modersubstanser och metaboliter

Mest pålitliga analysen att följa bensodiazepiner

Vårt tyska laboratorium kan analysera för upp emot 100 gånger lägre gränsvärden än svenska. Det ger oss en i jämförelse oslagbar spårtid från intag och en möjlighet för dig att i detalj följa koncentrationen av en drog eller ett läkemedel hos en patient.

Ledande droganalyser

I Portalen får du en smidig och trygg översikt över dina patienters provsvar. Du kan lägga upp remisser, följa upp provsvar och få support. Alla uppgifter lagras säkert enligt GDPR. 

Portalen

Hur tolkar jag ett laboratoriesvar? Kan vi ha missat en möjlig korsreaktion? I vårt helhetskoncept ingår full support hela vägen.

Non stop-support
Prodia Professional®

Ett helhetskoncept för behandlingshem och vårdgivare 

Från start till resultattolkning. Vi är med dig och din verksamhet genom hela drogtestningsprocessen. Du får komplett laboratorieservice, support, utbildning och snabbtester med en garanti som innebär att vi betalar verifikationsanalysen ifall snabbtestet skulle visa sig felaktigt. Prodia Professional för professionell användning är det koncept vi tar fram för att bäst stödja din verksamhet kring narkotikatestning.

Vår garanti

Du kan alltid lita på ditt snabbtest. Skulle resultatet från ett snabbtest inte stämma överens med verifikationen tyder detta på en hittills okänd korsreaktion. Den verifikationen betalar du aldrig för.

Upptäcker upp till 21 droger på 5 minuter

Snabbtester kan testa förekomsten av en enskild substans eller flera droger samtidigt i samma prov. Beroende på vilken eller vilka droger du vill testa för använder du singelsticka eller multisticka.

Snabbtest urin
Singelsticka för drogtest

Med våra singelstickor kan du testa endast den drog du är intresserad av att veta resultatet för. De är enkla att hantera och testar substanser som cannabis, kratom, spice, bensodiazepiner, ketamin, metadon, metamfetamin, oxikodon och fler.

Singelstickorna är utvecklade för att testa förekomst av drogen eller läkemedlet i ett urinprov.

Alla våra singelstickor är CE-märkta och ger ett säkert resultat efter bara fem minuter.
 

Multisticka för drogtest

Våra multistickor kan pålitligt testa upp till 21 droger i samma prov. I sammansättningar från fyra substanser och uppåt testar de våra vanligast förekommande substanser som cannabis, amfetamin, metamfetamin, metadon, opiater, bensodiazepiner, buprenorfin, kokain och fler.

Multistickorna ger mest tillförlitligt resultat och längst detektionstid i urin, men det finns även snabbtester för saliv. Alla våra multistickor är CE-märkta och ger ett säkert resultat efter bara fem minuter.


 

Koll på korsreaktioner

Här kan du söka på testresultat och få reda på vad som kan ha orsakat resultatet. Eller tvärtom.

Säker drogtestning är kostnadseffektiv

När du använder dig av en analys i ett steg i stället för två kortar du vägen till ett resultat. Det ger dig ett snabbare svar än om du skulle använda en tvåstegsanalys. Vårt tyska laboratorium kan analysera mot upp till 100 gånger lägre gränsvärden än ett genomsnittligt svenskt laboratorium, det betyder att du får en extremt effektiv verifikation med hjälp av bara ett steg.

En analys i ett steg blir alltså snabb, otroligt effektiv och dessutom fördelaktigt kostnadseffektiv.
 

Prodia Professional®
Analys i ett steg verifierar drogen direkt

Ett prov kan analyseras i ett eller två steg för att verifieras. När analysen sker i två steg görs först ett sållningsprov. Det provet är inte juridiskt hållbart och används bara för att sålla bort negativa prover som efteråt aldrig verifieras med juridiskt hållbar analys. Sållningen kan liknas vid den du redan gjort själv med hjälp av ett snabbtest. Risken med sållningsprovet är att för höga gränsvärden missar droger i prover som borde gått vidare till verifikationsanalys.

 

Vårt laboratorium gör alltid analysen i ett enda steg. Vi betraktar ditt snabbtest som sållningen och kan ge dig en juridiskt hållbar verifikation direkt om provet visar förekomst av narkotika. Med det arbetssättet slipper vi ett onödigt extra steg och missar inte ett positivt resultat.
 

Prodia Professional®
Fördelar

Snabba svar

Juridiskt hållbara resultat

Optimerade gränsvärden

Verifikationsgaranti

Inga onödiga steg

Missa inget 
- prenumerera på Prodia news

bottom of page