top of page
Sök
  • LinkedIn
Våra drogtestningstjänster och produkter är särskilt utvecklade för professionella användare inom myndigheter, sjukvård och behandling

Rikstäckande

Optimerade snabbtester

Internationell analyskvalitet

Uppföljning & utvärdering

Över 25 års erfarenhet

Utbildning & support

Prodia Professional®
Pålitliga snabbtester och laboratorieanalyser för narkotikadetektion.

Drogtester för behandlingshem & vårdgivare

Pontus Samuelsson
Västra, norra Sverige och Norge

+46 40-689 34 44

pontus@prodia.se

 Pontus Samuelsson Västra och norra Sverige  040-685 87 86  pontus@prodia.se

Christian Sjöberg
Södra Sverige

+46 40-685 87 86

christian@prodia.se

Christian Sjöberg Södra Sverige  040-685 87 86  christian@prodia.se

Caroline Mildh
Mellersta Sverige

+46 40-680 89 96

caroline@prodia.se

Caroline Mildh Mellersta Sverige  040-685 87 86  caroline@prodia.se

>70

Flera substanser i en analys

Vår multianalys i saliv upptäcker över 70 droger och läkemedel i ett och samma prov.

100%

Juridiskt hållbara resultat

Våra analyser ger dig pålitliga svar som är juridiskt hållbara.

1800+

Används av vårdgivare

Vi har 1800+ regioner och kommuner över hela landet.  

Så fungerar detektionstider

Tre faktorer samspelar för att korrekt tolka en drogs detektionstid: intag, halveringstid och gränsvärde. Våra drogtester och analyser ger en längre detektionstid tack vare optimerade gränsvärden.

laboratirer tester på ett bord med en dator i bakgrunden.

Saliv, blod

eller urin?

Ett salivprov är säkert, går jämförelsevis snabbt och riskerar inte att uppfattas som integritetskränkande. Provet ger ett pålitligt och juridiskt hållbart resultat vid analys. 

Är juridiskt hållbara

Ger resultat inom en vecka

Visar modersubstanser och metaboliter

Spårar amfetamin längst av alla analyser

Analyserar över 70 substanser i samma prov

Urinanalys ger dig lång detektionstid och verifikation direkt vilket ger dig ett juridiskt hållbart analyssvar. Ett urinprov ska alltid övervakas vid provtagningen eftersom risken för manipulation är stor.

Är juridiskt hållbara

Ger resultat inom en vecka

Analyserar hela droggruppen

Manipulationskontroll ingår

Laboratoriekit med hygieniskt system

Ett blodprov går att ta antingen venöst eller kapillärt. Blodanalyser ger något kortare spårtid än urin- och salivanalyser. Dock finns undantag för vissa substanser. En analys av ett blodprov ger alltid ett juridiskt hållbart resultat.

Är juridiskt hållbara

Ger resultat inom en vecka

Upptäcker upp till 80 droger i ett prov

Visar modersubstanser och metaboliter

Mest pålitliga analysen att följa bensodiazepiner

Vad du vill ha ut av drogtestningen avgör vilken analys du bör beställa.

Vårt tyska laboratorium kan analysera för upp emot 100 gånger lägre gränsvärden än svenska. Det ger oss en i jämförelse oslagbar spårtid från intag och en möjlighet för dig att i detalj följa koncentrationen av en drog eller ett läkemedel hos en patient.

Ledande droganalyser

I Portalen får du en smidig och trygg översikt över dina patienters provsvar. Du kan lägga upp remisser, följa upp provsvar och få support. Alla uppgifter lagras säkert enligt GDPR. 

Portalen

Hur tolkar jag ett laboratoriesvar? Kan vi ha missat en möjlig korsreaktion? Hur pålitliga är resultaten av drogtesterna? I vårt helhetskoncept ingår full support hela vägen.

Non stop-support
Glad kvinna med brunt hår och solglasögon,.
Prodia Professional®

Ett helhetskoncept för behandlingshem och vårdgivare 

Från start till resultattolkning. Vi är med dig och din verksamhet genom hela drogtestningsprocessen. Du får komplett laboratorieservice, support, utbildning och drogtester med en garanti som innebär att vi betalar verifikationsanalysen ifall snabbtestet skulle visa sig felaktigt. Prodia Professional för professionell användning är det koncept vi tar fram för att bäst stödja din verksamhet kring narkotikatestning.

Vår garanti

Du kan alltid lita på ditt drogtest. Skulle resultatet från ett snabbtest inte stämma överens med verifikationen tyder detta på en hittills okänd korsreaktion. Den verifikationen betalar du aldrig för.

Upptäcker upp till 21 substanser på 5 minuter

Snabbtester kan testa förekomsten av en enskild substans eller flera droger samtidigt i samma prov. Beroende på vilken eller vilka droger du vill testa för använder du drogtester i form av singel- eller multitest.

Snabbtest i urin
Snabbtest urin
Singelsticka för drogtest

Med våra singelstickor kan du testa endast den drog du är intresserad av att veta resultatet för. Drogtesterna är enkla att hantera och testar substanser som amfetamin, bensodiazepiner, buprenorfin, cannabis, kokain, metadon, metamfetamin, opiater och fler.

Våra singeltest är utvecklade för att testa förekomst av substans i ett urinprov.

Alla våra singeltest är CE-märkta och ger ett säkert resultat efter bara fem minuter.
 

Multisticka för drogtest

Våra multistickor kan pålitligt testa upp till 21 droger i samma prov. I sammansättningar från fyra substanser och uppåt är multistickorna pålitliga drogtester som upptäcker våra vanligast förekommande substanser som amfetamin, bensodiazepiner, buprenorfin, cannabis, kokain, metadon, metamfetamin, opiater och fler.

Våra multitest ger mest tillförlitligt resultat och längst detektionstid i urin, men finns även som snabbtester för saliv. 

Alla våra multitest är CE-märkta och ger ett säkert resultat efter bara fem minuter.
 

Koll på korsreaktioner

Här kan du söka på testresultat och få reda på vad som kan ha orsakat resultatet. Eller tvärtom.

Labbtekniker håller i 5 st provrör
Säker drogtestning är kostnadseffektiv

Prodia är en av få leverantörer som erbjuder direktverifikation (utan tillval) på samtliga 70-100 substanser i saliv, urin eller blod vilket sparar er både tid och pengar.

Vårt tyska laboratorium kan analysera upp till 100 gånger lägre gränsvärden än ett genomsnittligt svenskt laboratorium, vilket betyder att missbruket kan fångas även på låga nivåer med hjälp av endast en analys. 

Prodia Professional®
Person om gör ett peacetecken där endast handen är i fokus.
Analys av droger på ett laboratorie med labbutrustning.
Analys i ett steg verifierar drogen direkt

Ett prov kan analyseras i ett eller två steg för att verifieras. När analysen sker i två steg görs först ett sållningsprov. Det provet är inte juridiskt hållbart och används bara för att sålla bort negativa prover som efteråt aldrig verifieras med juridiskt hållbar analys. Sållningen kan liknas vid den du redan gjort själv med hjälp av ett snabbtest. Risken med sållningsprovet är att för höga gränsvärden missar droger i prover som borde gått vidare till verifikationsanalys.

 

Vårt laboratorium gör alltid analysen i ett enda steg. Vi betraktar ditt snabbtest som sållningen och kan ge dig en juridiskt hållbar verifikation direkt om provet visar förekomst av narkotika. Med det arbetssättet slipper vi ett onödigt extra steg och missar inte ett positivt resultat från ett drogtest.
 

Prodia Professional®
Fördelar

Snabba svar

Juridiskt hållbara resultat

Optimerade gränsvärden

Verifikationsgaranti

Inga onödiga steg

Missa inget 
- prenumerera på Prodia news

bottom of page