top of page
Sök
  • LinkedIn

Venös blodanalys

I blod spårar vi brett och specifikt, det är en optimal vätska att upptäcka och spåra droger och läkemedel i.  Vi ser både modersubstans och metaboliter och det går ej att manipulera.

Laboratorieanalys

Venös blodanalys

När ska jag välja blodanalys?

När ska jag välja blodanalys?

Blodanalys ska du välja när du vill ha mer omfattande information om vad som tagits när. 

Om du vill spåra THC är blodanalys det bästa alternativet. Du får inga långa släpvärden som i urin och du får betydligt längre spårtid än i saliv (vanligtvis några dagar i blod men kan spåras en dryg vecka vid långvarigt missbruk).

Vill du testa för spice är blod - eller saliv - din absolut mest pålitliga analysmetod.

Blodprov är i princip omöjliga att manipulera, att analysera läkemedel och droger ur blod är alltså en mycket säker och manipulationsfri metod.

Sökbara korsreaktioner

Snabbtester gjorda i urinprov kan ge positiva resultat för vissa droger även om personen inte tagit den aktuella drogen i sin rena form. Detta beror på korsreaktioner som uppstår när testets antikroppar reagerar med en medicin som personen tar. Alla kända korsreaktioner finns dokumenterade och tillgängliga för dig att söka bland.

Till korsreaktioner

Sökbara korsreaktioner
Så funkar gränsvärden

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Så funkar gränsvärden
Vårt rättsmedicinska laboratorium 

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 
Blodets perfekta pH-värde

Blod är den mest optimala vätskan att upptäcka och spåra läkemedel och droger i tack vare sitt konstanta pH-värde. Människors blod har ett pH-värde som endast rubbas under extrema förhållanden och eftersom läkemedel och droger står i beroende till pH-värdet är blod den perfekta vätskan att drogtesta. Uppfattningen att urin skulle vara den allra bästa vätskan att spåra THC i, stämmer alltså inte.

Blodets perfekta pH-värde
Prodia Blodanalys

Omöjligt att manipulera

Spårar både modersubstanser och metaboliter

Juridiskt hållbara resultat inom en vecka

Lång detektionstid

Omöjligt att manipulera provet

TDM (terapeutisk drogmonitorering) utförs i flertalet analyserbara substanser

Skillnaden på venösa och kapillära analyser

Venöst prov

Ett venöst blodprov tar du i armvecket. Ett sådant blodprov ger en större mängd blod, vilket alltid är en fördel när vätskan ska analyseras. När du vill göra en TDM (terapeutisk drogmonitorering) behöver provet alltid vara taget venöst. Venös provtagning kräver medicinsk utbildning och särskild hantering. I de fall venös provtagning inte är lämpligt för din klient rekommenderar vi därför i stället kapillär provtagning.

Kapillärt prov

Ett kapillärt blodprov tar du i fingret. Den här metoden ger lite mindre blod, men har fördelar som snabbhet och att provtagningen inte kräver samma medicinska kompetens. Fördelar som i vissa situationer kan vara mer värda än mängden blod. Dessutom eliminerar kapillär provtagning risken för att etanol bildas i blodprovet efter att provet tagits, vilket ibland kan leda till felaktigt påvisade värden. Om du har för avsikt att beställa en analys av till exempel PEth, ska du alltid ta blodprovet kapillärt av just den anledningen.

De här analyserna gör vi

Våra analyser i venöst blod spårar både modersubstans och metabolit. 

På grund av sitt konstanta pH-värde är blod den optimala vätskan att spåra både droger och läkemedel i.

I venöst blod kan vi analysera de allra flesta drogerna och läkemedlen.

Våra blodanalyser i venöst blod

Multianalys

Ca 80 droger och läkemedel inkl koncentration för THC

Stor amfetamin-analys

Ca 80 st inkl katinoner och nät-/designer droger

Stor bensodiazepin-analys

Ca 70 st inkl Z-droger och nät, designer droger

Stor opiat/opioid-analys

Ca 70 st inkl andra smärtstillande och nät-, designer droger

Spice

Ca 160 st

PEth

Rekommenderas kapillärt blod

CDT

Terapeutiskt intervall på 2.0%

TDM

Koncentrationsbestämning och referensintervall för flertalet analyserbara substanser

Och många fler (alla syns i Analysportalen)

Att tänka på inför en venös blodanalys

I vårt laboratorium kör vi alla analyser varje dag. Det gör att vi alltid kan ge dig ett juridiskt hållbart resultat inom en vecka. Provsvaret är anonymiserat och därför kan vi skicka det till dig digitalt. Vi sparar kopior av alla provsvar och du kan alltid höra av dig till oss ifall du behöver hjälp att tolka dem.

När du ska beställa blodanalys finns vissa saker som är bra att tänka på. Många analyser går att göra oavsett hur blodprovet är taget, men vissa kräver ett blodprov som tagits venöst, andra att blodprovet tagits kapillärt.

I vår analysportal kan du fylla i remiss för venblod. I portalen ser du vilka droger och läkemedel som ingår i de olika analyserna.

Välj venöst blodprov när du vill göra en TDM för att få ut en koncentrationsbestämning med referensintervall av droger eller läkemedel. 

Välj inte venöst utan kapillärt blodprov när du vill spåra alkoholmarkörer som EtG eller PEth. I vår analysportal väljer du remiss för kapillärt helblod.

När du vill ha koncentrationsbestämning ur kapillärt eller venöst blodprov behöver du välja den specifika droggrupp du vill analysera, till exempel amfetamin eller bensodiazepin. När du väljer multianalys får du inte en koncentrationsbestämning.

Om du vill veta om din klient är abstinent trots korrekt totalmetadonvärde, kan du beställa kiralt metadon. Då får du provsvar som visar d-metadon, l-metadon och kvot.

Rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau utanför Berlin i Tyskland tillhör det absoluta toppskiktet inom salivanalyser

Vårt laboratorium

Rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau utanför Berlin i Tyskland tillhör det absoluta toppskiktet inom salivanalyser i Europa. Genom att samarbeta med dem kan vi erbjuda breda analyser, låga gränsvärden och juridiskt hållbara svar från salivprov. Samarbetet gör oss på Prodia ledande inom salivanalyser på den nordiska marknaden.

Laboratoriet är sedan många år fullackrediterat av tyska Dakks som svenska Swedac har avtal med. Avtalet är ett så kallat MLA-avtal. Det innebär att analyser från MVZ Labor Dessau ger juridiskt hållbara resultat som exempelvis kan användas som bevismaterial i rättegångar också i Sverige. 
 

bottom of page