top of page
Sök
  • LinkedIn

Så funkar gränsvärden

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys är designad för att känna av. Ju lägre gränsvärde en analys kan läsa av, desto mindre mängd drog i kroppen krävs för att upptäcka substansen vid drogtestning.

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys är designad för att känna av.
Vårt laboratorium genomför analyser med upp till 100 gånger lägre gränsvärden än många svenska laboratorier. ➔ Upptäcker droger vid mindre intag

Lägre gränsvärde ger längre spårtid

Ibland benämns gränsvärdet i stället som ”cut-off”, begreppen har samma innebörd.

Koncentrationen av en drog alltid är högre i kroppen närmre tillfället då personen tog drogen och därefter minskar koncentrationen efter tid. Hur snabbt koncentrationen minskar beror på flera saker, men främst på grund av två faktorer: hur stor mängd av drogen personen tog och vilken drog det rör sig om.

För att kunna spåra en drog krävs att du gör provet nära drogintaget i tid, eller att analysen kontrollerar mot ett lägre gränsvärde som pålitligt kan spåra även små mängder av narkotika. 

Upp till 100 gånger känsligare

Ett prov eller en analys som kan göras mot ett lägre gränsvärde kan alltså läsa av en drog längre tid än en analys som är designad mot ett högre gränsvärde. Det laboratorium som vi samarbetar med genomför analyser med upp till hundra gånger lägre gränsvärden än många svenska laboratorier, det gör att våra analyser har en längre detektionstid och kan upptäcka förekomst av droger även vid mindre koncentrationer och fler dagar efter intaget.

OPI

0,5-2,0

10-450

50-300

10-300

MET

1,0

200,0

200,0

200,0

MDMA

1,0

200,0

200,0

200,0

OXY

1,0

150,0

150,0

150,0

EDDP

1,0

150,0

150,0

150,0

COC

1,0

100,0

100,0

100,0

TML

5,0

50,0

100,0

50,0

BZO

1,0

50,0

50,0

50,0

KET

0,5

100,0

50,0

100,0

AMP

1,0

200,0

200,0

200,0

FYL

0,5

1,0

0,5

1,0

MPD

1,0

100,0

100,0

100,0

Drog
Gränsvärde
Jämförelse av gränsvärden för olika substanser i urin mellan Prodia och andra stora svenska laboratorium (ng/ml)

Ett laboratorium för framtidens droganalyser

”I stunden en analys har upptäckt en ny drog, har en nyare drog börjat säljas” - en illustration för att visa hastigheten på drogmarknaden. Nya droger sprids och kostar mänskligt lidande och förlorad arbetskraft. Vi samarbetar med det tyska laboratoriet MVZ Labor Dessau som ligger strax utanför Berlin. De verkar i en vetenskaplig miljö som tidigt upptäcker nya droger på den europeiska marknaden. Därför kan vi alltid vara säkra på att aldrig missar en ny drog.

Person som håller i laboratorieutrustning och ett provrör med blod i.

Yrkeschaufförer dricker mindre - men tar droger

En studie presenterad av Statens väg- och forskningsinstitut visar att yrkeschaufförer verkar känna till riskerna med alkohol i större utsträckning än privatpersoner. Men samma skillnad syns inte när det kommer till droger. Andelen omkomna yrkeschaufförer som varit påverkade av illegala droger eller narkotikaklassade läkemedel ligger på jämförbar nivå med personbilschaufförer.

Lastbild som kör på vägen.

Hur börjar jag drogtesta?

Med Prodia Workplace tar vi fram en anpassad plan utifrån din verksamhets utmaningar och mål. Vi hjälper er i den tidiga uppstarten med upprättande av drogpolicy tillsammans med fack och representanter. När det är dags för testning tar vi hand om provtagningen och under uppföljningen hjälper vi er att tolka resultat och ge råd kring hanteringen av resultaten.

Kvinna med lockigt brunt hår tittar in i kameran.
bottom of page