top of page
Sök
  • LinkedIn

Kapillär blodanalys

I blod spårar vi brett och specifikt, det är en optimal vätska att upptäcka och spåra droger och läkemedel i.  Vi ser både modersubstans och metaboliter och det går ej att manipulera.

Laboratorieanalys

Kapillär blodanalys
Kapillär blodanalys

Omöjlig att manipulera

Bäst för att spåra bl.a PEth och THC

Juridiskt hållbara resultat inom 1 vecka

Snabb och effektiv provtagning

Statiskt pH-värde

Omöjligt att manipulera provet

Blodets perfekta pH-värde

Blod är den mest optimala vätskan att upptäcka och spåra läkemedel och droger i tack vare sitt konstanta pH-värde. Människors blod har ett pH-värde som endast rubbas under extrema förhållanden och eftersom läkemedel och droger står i beroende till pH-värdet är blod den perfekta vätskan att drogtesta. Uppfattningen att urin skulle vara den allra bästa vätskan att spåra THC i, stämmer alltså inte.

Blod är den mest optimala vätskan att upptäcka och spåra läkemedel och droger i tack vare sitt konstanta pH-värde.

Skillnaden på venösa och kapillära analyser

Venöst prov

Ett venöst blodprov tar du i armvecket. Ett sådant blodprov ger en större mängd blod, vilket alltid är en fördel när vätskan ska analyseras. När du vill göra en TDM (terapeutisk drogmonitorering) behöver provet alltid vara taget venöst. Venös provtagning kräver medicinsk utbildning och särskild hantering. I de fall venös provtagning inte är lämpligt för din klient rekommenderar vi därför i stället kapillär provtagning.

Kapillärt prov

Ett kapillärt blodprov tar du i fingret. Den här metoden ger lite mindre blod, men har fördelar som snabbhet och att provtagningen inte kräver samma medicinska kompetens. Fördelar som i vissa situationer kan vara mer värda än mängden blod. Dessutom eliminerar kapillär provtagning risken för att etanol bildas i blodprovet efter att provet tagits, vilket ibland kan leda till felaktigt påvisade värden. Om du har för avsikt att beställa en analys av till exempel PEth, ska du alltid ta blodprovet kapillärt av just den anledningen.

Vad är bäst för att spåra Cannabis?

Cannabis (THC) är fortfarande det överlägset vanligaste narkotiska preparatet. 
Så hur spårar ni det på bästa sätt? Nedan följer en sammanfattning av hur ni kan tänka när ni skickar till vårt laboratorium (eftersom vi har betydligt lägre gränsvärden än svenska laboratorier går det inte att göra en generell jämförelse).

Vad är bäst för att spåra Cannabis?

THC - Urinprov

 THC lagras i fettvävnaden vilket innebär att den som haft ett långvarigt missbruk kommer att bli positiv på THC i urinprov i flera veckor, om inte månader, efter att hen slutat ta drogen. För att kontrollera att det inte sker nyintag under den perioden behöver man skicka till labb och få en kvot (kompenserar för spädning).

THC - Salivprov

THC spåras vanligtvis upp till 24 timmar då det är fysiska rester i munhålan som detekteras. I vissa fall kan små rester av THC finnas kvar i munhålan mer än 24 timmar vilket kan ge en detektionstid på ca 2-3 dagar. Här är blod det absolut bästa alternativet för att följa nedtrappning av THC. Fördelen är att du undviker de långa släpvärden som uppstår med urinprov, men nackdelen är att du har ett väldigt snävt intervall under vilket det är möjligt att spåra intag. Ju mer provlämnaren har ätit, druckit och borstat tänderna desto kortare spårtid.

THC - Kapillärprov

I ett kapillärt blodprov spårar vi THC i ca 3 dagar vid enstaka intag och upp till några veckor vid omfattande missbruk. Det gör blod till det optimala valet för att spåra just THC. Beroende på vilka metaboliter som finns i provet så kan man dessutom utesluta eller konstatera om rökning skett i närtid eller ej.

Varför ta kapillärprov istället för urin eller saliv?

Urinprov har länge varit ansett som “the golden standard” inom droganalyser - något som egentligen är rätt märkligt. När vi jämför urin, saliv och blod så är urin nämligen i många fall det sämsta valet. 

 

Anledningen till att urin har varit och fortfarande är det självklara valet för många beror på att man historiskt sett bara kunde analysera droger pålitligt i urin samt att snabbtester för urin fortfarande är överlägsna de i saliv. Bilden blir dock en annan när vi tittar på vad vi kan göra i urin respektive saliv och blod på laboratorium.

Blod har tre väldigt stora fördelar gentemot urin:

Blod kan inte manipuleras
Eftersom urinprover varit standard under så många år har det byggts upp hela verksamheter med fokus på att sälja drogfri urin såväl som löspenisar och andra hjälpmedel - allt för att dölja droganvändningen. Med tanke på att företag kan gå runt på detta förstår man ju att det är ett utbrett fenomen. Salivprov är å andra sidan svåra att manipulera och blod går inte att manipulera.

Blod kan inte bli utspätt
Hur koncentrerad urinen är varierar mellan varje provtagningstillfälle beroende på hur mycket vätska provlämnaren fått i sig. Därför kan drogkoncentrationen variera kraftigt om du vid ett tillfälle har en väldigt koncentrerad urin och vid andra tillfället har en mer utspädd urin. Blod är i stort sett statiskt och drogkoncentrationen ökar eller minskar bara i takt med drogintag.

Blod har ett statiskt pH-värde
Urinprovers pH-värde varierar mycket vilket direkt påverkar möjligheten att upptäcka vissa droger (exempelvis metadon, heroin och amfetaminer). PH-värdet varierar dessutom både från dag till dag och från person till person vilket gör det extra knepigt att analysera i urin. PH-värdet är däremot förhållandevis statiskt i saliv och helt statiskt i blod.

Sökbara korsreaktioner

Snabbtester gjorda i urinprov kan ge positiva resultat för vissa droger även om personen inte tagit den aktuella drogen i sin rena form. Detta beror på korsreaktioner som uppstår när testets antikroppar reagerar med en medicin som personen tar. Alla kända korsreaktioner finns dokumenterade och tillgängliga för dig att söka bland.

Till korsreaktioner

Sökbara korsreaktioner
Så funkar gränsvärden

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Så funkar gränsvärden
Vårt rättsmedicinska laboratorium 

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

Vårt rättsmedicinska laboratorium 
De här analyserna gör vi: 

I kapillärt blod kan vi analysera de allra flesta drogerna och läkemedlen.

På grund av sitt konstanta pH-värde är blod den optimala vätskan att spåra både droger och läkemedel i.

Om du vill spåra brett och spåra THC med optimal spårtid är vår multi-analys i kapillärt blod det bästa alternativet. Du får svar på 80 substanser, inga långa släpvärden för THC som i urin och du får betydligt längre spårtid för THC än i saliv (saliv max 24h). Även när du vill testa för syntetiska cannabinoider så som Spice är blod - eller saliv - din absolut mest pålitliga analysmetod.

När du ska spåra PEth bör du alltid välja kapillärt helblod. Varför?

Av två skäl:

 

1.  PEth sitter i den röda blodkroppen och bör tas i helblod – alltså helst kapillärt.

2. Alkohol kan växa till sig i ett venöst prov och leda till ett falskt förhöjt värde.

Från Socialstyrelsens hemsida:

 

”….PEth kan bildas i blodprovet efter provtagningen, om provet innehåller etanol och lagras felaktigt. Detta kan innebära risk för falskt positiv identifiering av alkohol-konsumtion. ”

Det som vi däremot inte kan göra i kapillärt helblod är separation av D/L-amfetamin, för det krävs saliv eller urin.

Våra blodanalyser

Multianalys

Ca 80 substanser inkl angiven koncentration för THC och metaboliter

Stor amfetamin-analys

Ca 80 st inkl katinoner och nät, designer droger

Stor bensodiazepin-analys

Ca 70 st inkl Z-droger och nät, designer droger

Stor opiat/opioid-analys

Ca 70 st inkl andra smärtstillande och nät-, designer droger

Spice

Fler än 100 olika

PEth

Alkoholmarkör (över tid)

EtG

Alkoholmarkör (nyligt intag)

Rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau utanför Berlin i Tyskland tillhör det absoluta toppskiktet inom salivanalyser i

Vårt laboratorium

Rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau utanför Berlin i Tyskland tillhör det absoluta toppskiktet inom salivanalyser i Europa. Genom att samarbeta med dem kan vi erbjuda breda analyser, låga gränsvärden och juridiskt hållbara svar från salivprov. Samarbetet gör oss på Prodia ledande inom salivanalyser på den nordiska marknaden.

Laboratoriet är sedan många år fullackrediterat av tyska Dakks som svenska Swedac har avtal med. Avtalet är ett så kallat MLA-avtal. Det innebär att analyser från MVZ Labor Dessau ger juridiskt hållbara resultat som exempelvis kan användas som bevismaterial i rättegångar också i Sverige. 
 

Prodia Blodanalys

Hur tas ett kapillärt prov?

Så här enkelt tar du ett prov
Blodanalys

Blod

I ett kapillärt blodprov spårar vi THC i ca 3 dagar vid enstaka intag och upp till 1-2 veckor vid omfattande missbruk. Det gör blod till det optimala valet för att spåra just THC. Beroende på vilka metaboliter som finns i provet så kan man dessutom utesluta eller konstatera om rökning skett i närtid eller ej.

Salivanalys

Saliv

I saliv spårar vi THC max 24 h. Fördelen är att du undviker de långa släpvärden som uppstår med urinprov, men nackdelen är att du har ett väldigt snävt intervall under vilket det är
möjligt att spåra intag. Ju mer provlämnaren har ätit, druckit och borstat tänderna desto kortare spårtid.

Urinanalys

Urin

THC lagras i fettvävnaden vilket innebär att den som haft ett långvarigt missbruk kommer att bli positiv på THC i urinprov i flera veckor, om inte månader, efter att hen slutat ta drogen. För att kontrollera att det inte sker nyintag under den perioden behöver man skicka till labb och få en kvot (kompenserar för spädning).

bottom of page