top of page
Sök
  • LinkedIn

Analysportalen

All information kring dina ärenden, analyser och remisser på samma ställe.

All information kring dina ärenden, analyser och remisser på samma ställe.
Tillgänglig och säker information

Analysportalen finns för våra kunder som själva vill kunna fylla i och skicka in remisser för saliv-, urin- och blodprov digitalt. I portalen kan du också läsa analyssvar, skicka in garantiärenden och få tillgång till utbildningsmaterial. Syftet är att ge dig en mer tillgänglig översikt och en ökad säkerhet genom hela processen. Alla uppgifter och kommunikation hanteras säkert och portalen lever upp till patientdatalagen (PDL) gällande informationshantering.

  • Säker inloggning med mobilt BankId eller SITHS-kort

  • Snabb och säker tillgång till labbsvar

  • Stöd och support via e-post, telefon eller chatt

  • Fullständig överblick över alla analyssvar

  • Fyll i och skicka remisser digitalt

  • Skapa och hantera garantiärenden digitalt

  • Minimerad felmarginal med färre mellanhänder och hanteringar

  • Aktuella och historiska svar och remisser samlade

Ta namn och personnummer på första personen du vill ansluta

Personuppgifter
1

Ta kontakt med vår kundtjänst som lägger upp er i vårt system. Endast registrerade kunder kan ansluta till vår analysportal.

Kontakta oss
2

När vår kundtjänst lagt upp er kan den registerade personen logga in med sitt BankId på portal.prodiagnostics.se

Logga in med BankId
3

När ni är upplagda i vårt system och den första användaren har legitimerad sig med BankId kan ni själva lägga upp fler användare.

Lägg upp fler användare
4
Prodia Professional®

4 steg för att ansluta till analysportalen

bottom of page