top of page
Meny
Meny
  • LinkedIn
Sök

MVZ Labor Dessau

För analyser av prov använder vi oss av det rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland.

Laboratorium
rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland

Sveriges bästa laboratorium ligger i Tyskland

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

Laboratoriet har kunder över hela Europa och är en föregångare inom fältet nya droger, särskilt internetdroger och läkemedelsmissbruk.

Enstegsverifikationer

MVZ Labor Dessau analyserar prover i saliv, urin och blod i ett steg. Analyserna sker genom vätskekromatografi (HPLC), gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS) eller vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS).

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier
Framstående forskning på salivanalyser
Framstående forskning på salivanalyser

MD och PhD Michael Böttcher som driver MVZ Labor Dessau är Europakänd inom området drogtestning och analyser. Han är en känd föreläsare på svenska laboratorier och har publicerat flertalet forskningsrapporter, särskilt om narkotikaanalyser i salivprov där han påvisat spårbarhet jämförbar med i urinprover.

Sökbara korsreaktioner

Snabbtester gjorda i urinprov kan ge positiva resultat för vissa droger även om personen inte tagit den aktuella drogen i sin rena form. Detta beror på korsreaktioner som uppstår när testets antikroppar reagerar med en medicin som personen tar. Alla kända korsreaktioner finns dokumenterade och tillgängliga för dig att söka bland.

Till korsreaktioner

Så funkar gränsvärden

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Vårt rättsmedicinska laboratorium 

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

Ackreditering

Laboratoriet är sedan många år fullackrediterat av Tysklands ackrediteringsorgan DakkS som svenska motsvarigheten Swedac har avtal med. För våra kunder innebär det att samtliga analyssvar är garanterat juridiskt hållbara även i Sverige. Provsvar från MVZ Labor Dessau är alltså godkända bevis i rättegångar.

Swedac

”Det finns så kallade MLA-avtal mellan ackrediteringsorgan i olika länder. Detta är alltså ett avtal mellan ackrediteringsorgan och inte mellan länder. MLA står för Multilateral Agreement. Avtalen innebär att man jämställer den provning, kalibrering, certifiering och kontroll som sker under ackreditering i samtliga länder som ingår i avtalen. Swedac har tecknat avtal på europeisk och internationell nivå: EA MLA, IAF MLA och ILAC MRA.”

Dokumentation

Här hittar du de dokument som DakkS utfärdat till MVZ Labor Dessau för att dokumentera ackrediteringen efter att laboratoriet kontrollerats mot de krav som måste uppfyllas för att godkännas.

Ackreditering 1

Ackreditering 1 Bilaga

Ackreditering 2

Ackreditering 2 Bilaga

bottom of page