menu burger
FENTANYL (FYL 10)
Alfentanil
Alfentanil
300,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Fexofenadin
Allegra
100,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
TRAMADOL (TML 100)
Fexofenadin
Allegra
3,900
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KLONAZEPAM (ACL 100)
a-hydroxyalprazolam
Alprazolam
2000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Alprazolam
Alprazolam
70
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Kodein
Altermol
160
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Fexofenadin
Altifex
100,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
TRAMADOL (TML 100)
Fexofenadin
Altifex
3,900
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Amoxicillin
Amimox
>10 000 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Amoxicillin
Amoxicillin
>10 000 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Buspiron
Anksilon
8,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Nitrazepam
Apodorm
120
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Kodein
Ardinex
160
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OXIKODON (OXY 100)
Naloxon
Armoneve
25,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OXIKODON (OXY 100)
Oxikodon
Armoneve
100
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Oxikodon
Armoneve
20,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 200)
Efavirenz
Atripla
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 25)
Efavirenz
Atripla
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 50)
Efavirenz
Atripla
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
AMFETAMIN (AMP 300)
D, L-Amfetaminsulfat
Attentin
75
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KAT 150 ng/mL
D.L-Amfetamin
Attentin
100
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Amoxicillin
Betaklav
>10 000 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Amoxicillin
Bioclavid
>10 000 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Bromhexin
Bisolvon
75000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
PREGABALIN (PGB 500ng/mL)
Pregabalin
Brieka
500
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Pregabalin
Brieka
<100 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Bromhexin
Bromhexin
75000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OXIKODON (OXY 100)
Naloxon
Bunalict
25,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BUPRENORFIN (BUP 10)
Buprenorfin
Bunalict
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BUPRENORFIN (BUP 10)
Buprenorfin
Buprefarm
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BUPRENORFIN (BUP 10)
Buprenorfin
Bupremyl
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BUPRENORFIN (BUP 10)
Buprenorfin
Buprenorfin
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
LSD 10
Buspiron
Buspiron
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Buspiron
Buspiron
8000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KETAMIN (KET 1000)
Klonidin
Catapresan
100000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Ciprofloxacin
Cetraxal
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Ciprofloxacin
Ciloxan
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Ciprofloxacin
Ciproxin
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Kodein
Citodon (Forte
160
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Klozapin
Clozapine
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
EtylMorfin
Cocillana-Etyfin
4,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Bromhexin
Coldmexin
75000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Bromhexin
Coldypect
75000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Metylfenidat
Concerta
30000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
METYLFENIDAT (MPD 150)
Metylfenidat
Concerta
150
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
Läkemedel som ger positivt utslag vid test
Aktiv substans
Visar positivt på 
Vid konc. (ng/mL)
FASS

Korsreaktioner

Snabbtester för urin är immunologiska (antikroppsbaserade), det betyder att intag av vissa läkemedel kan skapa korsreaktioner och ge falska positiva utslag. Om en klient tar exempelvis venlafaxin, kommer hen alltid att bli visa ett positivt resultat på tramadolstickan. Det beror på att substansen påminner om den som drogtestet är framtaget för att detektera. Här kan du söka bland de läkemedel och substanser som kan ge positiva utslag på våra drogtester. Känner du dig osäker på resultatet av testet ska du alltid ta kontakt med vår kundtjänst så hjälper vi dig.

338 korsreaktioner hittade