top of page
menu burger
LSD 10
Metylfenidat
Affenid
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Alfentanil
Alfentanil
300,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Fexofenadin
Allegra
100,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
TRAMADOL (TML 100)
Fexofenadin
Allegra
3,900
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Alprazolam
Alprazolam
70
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KLONAZEPAM (7-ACL 100)
Alprazolam
Alprazolam
2000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Kodein
Altermol
160
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Fexofenadin
Altifex
100,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
TRAMADOL (TML 100)
Fexofenadin
Altifex
3,900
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Amoxicillin
Amimox
>10 000 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Amoxicillin
Amoxicillin
>10 000 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Buspiron
Anksilon
8,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Nitrazepam
Apodorm
120
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Kodein
Ardinex
160
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Oxikodon
Armoneve
20,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OXIKODON (OXY 100)
Naloxon
Armoneve
25,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OXIKODON (OXY 100)
Oxikodon
Armoneve
100
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 25)
Efavirenz
Atripla
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 50)
Efavirenz
Atripla
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 200)
Efavirenz
Atripla
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KAT 150 ng/mL
D.L-Amfetamin
Attentin
100
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
AMFETAMIN (AMP 300)
D, L-Amfetaminsulfat
Attentin
75
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Amoxicillin
Betaklav
>10 000 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Amoxicillin
Bioclavid
>10 000 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Bromhexin
Bisolvon
75000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Pregabalin
Brieka
<100 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
PREGABALIN (PGB 500ng/mL)
Pregabalin
Brieka
500
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Bromhexin
Bromhexin
75000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BUPRENORFIN (BUP 10)
Buprenorfin
Bunalict
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OXIKODON (OXY 100)
Naloxon
Bunalict
25,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BUPRENORFIN (BUP 10)
Buprenorfin
Buprefarm
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BUPRENORFIN (BUP 10)
Buprenorfin
Bupremyl
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BUPRENORFIN (BUP 10)
Buprenorfin
Buprenorfin
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Buspiron
Buspiron
8000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
LSD 10
Buspiron
Buspiron
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KETAMIN (KET 1000)
Klonidin
Catapresan
100000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Ciprofloxacin
Cetraxal
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Ciprofloxacin
Ciloxan
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Ciprofloxacin
Ciprofloxacin
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Ciprofloxacin
Ciproxin
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Kodein
Citodon (Forte
160
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Klozapin
Clozapine
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
EtylMorfin
Cocillana-Etyfin
4,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Bromhexin
Coldmexin
75000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Bromhexin
Coldypect
75000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Metylfenidat
Concerta
30000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
METYLFENIDAT (MPD 150)
Metylfenidat
Concerta
150
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
LSD 10
Metylfenidat
Concerta
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Morfin
Depolan
200
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Diazepam
Diazepam
200
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Nordiazepam
Diazepam
600
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
TRAMADOL (TML 100)
Cis-tramadol
Dolatramyl
100
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Morfin
Dolcontin
200
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
LSD 10
Fentanyl
Durogesic
15
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Fentanyl
Durogesic
50
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
ZOLPIDEM (ZOL 50)
Zolpidem
Edluar
50
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Venlafaxin
Efastad
>100 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 200)
Efavirenz
Efavirenz
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 25)
Efavirenz
Efavirenz
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 50)
Efavirenz
Efavirenz
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KETAMIN (KET 1000)
(1R, 2S) - (-)-Efedrin(Efedrinhydroklorid)
Efedrin
100000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
TRAMADOL (TML 100)
d l-O-Desmetyl venlafaxin
Efexor
50,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Venlafaxin
Efexor
>100 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Fentanyl
Effentora
50
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
LSD 10
Fentanyl
Effentora
15
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KAT 150 ng/mL
D.L-Amfetamin
Elvanse
100
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
AMFETAMIN (AMP 300)
Dexamfetamin (Lisdexamfetamin)
Elvanse
300
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
METAMFETAMIN (MET 300)
Dexamfetamin (Lisdexamfetamin)
Elvanse
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 200)
Efavirenz
Emtenef
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 50)
Efavirenz
Emtenef
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 25)
Efavirenz
Emtenef
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 50)
Cannabidiol (CBD-olja)
Epidyolex; kan korsreagera då en del av CBD metaboliseras till en strukturell analog av THC.
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 25)
Cannabidiol (CBD-olja)
Epidyolex; kan korsreagera då en del av CBD metaboliseras till en strukturell analog av THC.
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
MARIJUANA (THC 200)
Cannabidiol (CBD-olja)
Epidyolex; kan korsreagera då en del av CBD metaboliseras till en strukturell analog av THC.
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Metylfenidat
Equasym
30000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
METYLFENIDAT (MPD 150)
Metylfenidat
Equasym Depot
150
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
LSD 10
Metylfenidat
Equasym Depot
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BUPRENORFIN (BUP 10)
Buprenorfin
Espranor
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Bromhexin
Etrilect
75000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
LSD 10
Fentanyl
Fentanyl
15
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Fentanyl
Fentanyl
50
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
TRAMADOL (TML 100)
Fexofenadin
Fexofenadin
3,900
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Fexofenadin
Fexofenadin
100000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
ZOPIKLON
Zopiklon
Flukloxacillin/ Flucloxacillin
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KLONAZEPAM (7-ACL 100)
Flunitrazepam
Flunitrazepam
1000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KLONAZEPAM (7-ACL 100)
Flunitrazepam (f.d. Rohypnol)
Flunitrazepam
10000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Flunitrazepam
Flunitrazepam
120
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Klobazam
Frisium (licenspreparat)
120
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Klozapin
Froidir
+
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
PREGABALIN (PGB 500ng/mL)
Gabapentin
Gabapentin
20000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Gabapentin
Gabapentin
2000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
TRAMADOL (TML 100)
Cis-tramadol
Gemadol
100
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Triazolam
Halcion
2,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
ZOPIKLON
Zopiklon
Heracillin
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KLONAZEPAM (7-ACL 100)
Klonazepam
Iktorivil
100
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
BENSODIAZEPINER (BZO 200)
Klonazepam
Iktorivil - enbart rent preparat spåras, alltså ej iktorivil som har passerat genom kroppen.
300
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
GABAPENTIN 2000 ng/mL
Amoxicillin
Imacillin
>10 000 000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
LSD 10
Zopiklon
Imovane
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
ZOPIKLON (ZOP 50)
Zopiklon
Imovane
50
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
TRAMADOL (TML 100)
o-Desmetyl-cis-tramadol
Inga kända
10,000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
PCP
Fencyklidin
Inga kända
25
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KETAMIN (KET 1000)
3,4-Metylendioxymetamfetamin (MDMA)
Inga kända
100000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
KLONAZEPAM (7-ACL 100)
Klobazam
Inga kända
3000
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
FENTANYL (FYL 10)
Norfentanyl
Inga kända
10
på analyt
Konc. (ng/mL)
Ger utslag i Prodia testvariant
FASS
OPIATER (OPI 200)
Tebain
Inga kända
4,000