top of page
Sök
  • LinkedIn

Drogdialog

Upptäck vår serie samtal där vi möter människor vars liv påverkats på olika sätt av droger. Vi tar upp aktuella frågor, diskuterar och låter våra gäster berätta om deras syn på och upplevelser av droger utifrån deras unika perspektiv.

Youtube-serie

Episod 1 - Drogproblematik och attityder

Säg hej till Gunnar Hermansson, redaktör för narkotikapolisföreningens tidning, och Stefan Steiner, polis och spaningsledare inom verksamhet mot organiserad brottslighet. De diskuterar bland annat slumpmässiga drogtester, debatterar om drogmissbruk bör betraktas som en hälsofråga och därmed avkriminalisera bruk, samt om det är köparna som utgör det verkliga problemet.

Episod 2 - Ett narkotikafritt samhälle

Möt Jessica Vikberg, ordförande för RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Hon delar med sig av sina erfarenheter med familjer som är kopplade till drogmissbruk och unga offer. Hon ger också råd om hur man kan hantera problemet med barn och droger, samt hur föräldrar bäst agerar i utsatta situationer. Dessutom diskuterar hon legaliseringen av cannabis i Tyskland och den ökande acceptansen för användning av droger i EU.

Episod 3 - Vem som helst kan fastna i missbruk

Här möter vi Thomas Lundblad, affärsutvecklare för Prodia och tidigare drogmissbrukare. Han delar med sig av sin livshistoria där en stor del av hans liv präglades av drogmissbruk. Han berättar om sin barndom, hur drogmissbruket började och att han aldrig trodde att han skulle bli beroende. Han berättar om sin misslyckade fotbollskarriär till följd av missbruket och hur han behandlade sin familj under den värsta tiden. Lyckligtvis tog han sig ur missbruket och är idag drogfri.

Se serien på Youtube

Ta del av vår serie på Youtube istället.

Blodanalys

Blod

I ett kapillärt blodprov spårar vi THC i ca 3 dagar vid enstaka intag och upp till 1-2 veckor vid omfattande missbruk. Det gör blod till det optimala valet för att spåra just THC. Beroende på vilka metaboliter som finns i provet så kan man dessutom utesluta eller konstatera om rökning skett i närtid eller ej.

Salivanalys

Saliv

I saliv spårar vi THC max 24 h. Fördelen är att du undviker de långa släpvärden som uppstår med urinprov, men nackdelen är att du har ett väldigt snävt intervall under vilket det är
möjligt att spåra intag. Ju mer provlämnaren har ätit, druckit och borstat tänderna desto kortare spårtid.

Urinanalys

Urin

THC lagras i fettvävnaden vilket innebär att den som haft ett långvarigt missbruk kommer att bli positiv på THC i urinprov i flera veckor, om inte månader, efter att hen slutat ta drogen. För att kontrollera att det inte sker nyintag under den perioden behöver man skicka till labb och få en kvot (kompenserar för spädning).

bottom of page