top of page
menu burger

Singel SPICE/K2 Klassisk 25

Prodia

Cut-off 25 ng/mL och lägre, beroende på metabolit.

SPICE/K2 Klassisk 25

25

bottom of page