top of page
menu burger

Singel EtG 500

Prodia

Påvisar om högt alkoholintag, typ rus, skett de närmaste dagarna (ett par glas vin syns inte). Beroende på intagen mängd alkohol visar testet positivt upp till ett par dagar efter att en alkometer visat noll.

Cut-off 500 ng/mL

EtG 500

25

bottom of page