top of page
Drogtestning 
- första steget till

Sänkt korttidsfrånvaro

Minskad olycksrisk

Friskare personal

100 % arbetseffektivitet

Prodia Workplace®

Drogtestning 
för arbetsplatser

För ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och mer lönsamma arbetsplatser.

Marcus Hindsö
Arbetsplatstestning

040-680 89 91

25%

1 av 4 arbetsplatsolyckor är drogrelaterade

Friska anställda ökar säkerheten

300%

Frånvaron är 2-3 gånger högre bland missbrukare

En drogfri arbetsplats har närvarande personal

80%

80% av alla missbrukare stjäl från sin arbetsplats

Ett aktivt arbete mot missbruk minskar risken för arbetsplatsstölder

Schyssta kollegor och empatiska ledare

När vi mår bra samarbetar vi bättre. När vi känner oss sedda anstränger vi oss mer. När vi är friska blir vi mer effektiva. En drogfri arbetsplats är en hälsosammare arbetsplats. Men om du inte vet hur problemen ser ut i din organisation – hur ska du då ta dig an dem?

Schyssta kollegor
5% har tagit droger

När vi drogtestar en verksamhet första gången visar 5 procent av de slumpmässigt utvalda personerna ett positivt resultat på sitt drogtest. Det är vårt genomsnittliga resultat. Det är 5 procent av en arbetsstyrka som riskerar falla djupare in i missbruk, som har högre frånvaro och som presterar sämre.

Testning minskar drogbruk på 1 år

När vi har samarbetat med er i ett år så vet vi rent statistiskt att det har skett en reducering av positiva provsvar på era drogtester till år 2 med 50 procent. Det innebär minskad frånvaro, minskat antal stölder, minskad olycksrisk, tryggare arbetsmiljö och ökad produktivitet.

Trevligare arbetsmiljö & friskare personal med drogtestning

En genomtänkt drogpolicy

Drogpolicyn ska ge en säkrare och mer hälsosam arbetsplats. Vi har över 25 års erfarenhet och uppdaterad kunskap om etiska och juridiska krav.

Vi är med dig genom hela processen. Från nyfikenheten på drogtestning genom förhandlingar med fack, upprättande av drogpolicy, genomförande av arbetsplatstestning och utvärdering av resultat från era drogtester. Prodia Workplace för arbetsplatstestning är en strategi vi tar fram anpassad för din verksamhet och som blir ditt sätt att arbeta för en drogfri arbetsplats.

Prodia Workplace®

Vi tar hand om

drogtestningen

"Hälsosamma arbetsplatser skapas genom ett långsiktigt arbete som ser både människan och verksamheten. Där är drogtestning med utbildningsarbetet runt det, en viktig del av en hållbar helhet"
Prodia Workplace®

Susanne Nidemar
Vd  & grundare av Prodia

Saliv, blod

eller urin?

Vid arbetsplatstester behöver du inte tänka på vilken analys som behövs, det sköter vi åt dig.

Salivprov

Ett salivprov är säkert, går jämförelsevis snabbt och riskerar inte uppfattas integritetskränkande. Provet är effektivt vid slumpmässig drogtestning på arbetsplatser och ett pålitligt prov för uppföljningstester.

Är juridiskt hållbara

Ger resultat inom en vecka

Upptäcker 73 droger i en multianalys

Spårar amfetamin längst av alla analyser

Tål kyla och värme

Urinprov

Urinprov är den analys som har längst spårtid för de allra flesta substanser - något som vid arbetsplatstestning behöver behandlas med försiktighet. Viss risk för manipulation och att upplevas integritetskränkande finns.

Är juridiskt hållbara

Ger resultat inom en vecka

Analyserar hela droggruppen

Manipulationskontroll ingår

Laboratoriekit med hygieniskt system

Blodprov

Ett blodprov går att göra antingen venöst, alltså i armvecket, eller kapillärt som ett stick i fingret. Blodanalyser ger något kortare spårtid än urinanalyser men ger ett mer komplext resultat som berättar mer precist om vad som kommit in i kroppen när.

Är juridiskt hållbara

Ger resultat inom en vecka

Upptäcker 80 droger i en multianalys

Visar modersubstanser och metaboliter

Mest pålitliga analysen att följa bensodiazepiner

Vi är redo när nya droger kommer till Sverige

De nya drogerna kommer alltid komma. Det är marknadens säkraste metod för att överleva. Vi måste följa efter, nära efter.


Vi samarbetar med det tyska laboratoriet MVZ Labor Dessau som med sin placering i Centraleuropa ofta får information om nya droger innan de kommer till Sverige. På det viset kan vi vara förberedda på vad som snart kommer nå Sverige.

Missbruk och drogtestning
Vi utbildar & ger dig koll på läget

Vad säger forskningen om drogmissbruk på arbetsplatser? Hur bemöter jag frågor kring drogtestning? Ska jag lita på resultatet från ett drogtest eller en anställd jag känt i flera år?

Vi erbjuder grundläggande utbildning i hur drogtestning fungerar, vad du kan förvänta dig av analyserna och vad dina anställda kan förvänta sig. Du kan också få tillgång till medicinsk expertis i både drogtestsjuksköterska och laboratorieläkare genom vår support.
 

Annelie Nilsson
Farmaceut & Produktspecialist

Vi ser längre
än våra konkurrenter

Även små mängder droger upptäcks i våra känsliga analyser

Vi analyserar din verksamhet och era utmaningar. Tillsammans med dig tar vi fram en drogpolicy.

Drogpolicy
1

Vi är med dig och arbetsplatsens fackliga representanter i alla typer av förhandlingar. Våra experter har erfarenhet av olika branscher och kunskap om gällande regler.

Facklig förhandling
2

När det är dags för din första arbetsplatsdrogtestning är det alltid en oberoende part som utför själva provtagningen. Gäller testerna blodprov är det alltid sjukvårdsutbildad personal som tar proverna.

Oberoende part drogtestar
3

Proverna skickas i väg till vår samarbetspartner MVZ Labor Dessau för analyser som ger juridiskt hållbara resultat.

Analys hos ackrediterat laboratorium
4

En så kallad MRO-läkare (medical review officer) med särskild kompetens för att tolka narkotikaanalyser kontaktar den medarbetare som eventuellt fått ett positivt provsvar. Läkaren kontrollerar då ifall provsvaret på drogtestet kan bero på receptbelagda mediciner.

MRO-läkare återkopplar
5

Om resultaten har upptäckt ett pågående missbruk hjälper vi dig som arbetsgivare med rekommendationer kring rutiner för hantering och behandling.

Stöd för behandling
6
Fortfarande osäker?
Kontakta mig så guidar jag dig vidare

Marcus Hindsö
Arbetsplatstestning

tel 040-680 89 91

Prodia Workplace®

Kom i gång med drogtestning på arbetsplatsen

Så här gör du

Schyssta kollegor
Prodia Workplace®
Nyanställningstest

Med drogtester vid nyanställningar stoppar du missbruket i dörren och förmedlar ett kraftfullt signalvärde både in i organisationen och ut i samhället om att er arbetsplats är en drogfri och säker miljö. Nyanställningstester beslutas dessutom självständigt av arbetsgivaren och inget förhandlingskrav med fack finns. För drogtestning vid nyanställning rekommenderar vi salivprov som har 0 procents felmarginal, spårar 73 olika droger och vars metod inte är integritetskränkande. 

Prodia Workplace®
Misstanketest

Symptom på drogmissbruk är jämförbara med de för utbrändhet, därför ska ett drogtest vid misstanke alltid utföras med största hänsyn till den anställdes integritet. Oavsett resultat kan just ett misstanketest vara starten på en viktig förändring där arbetsgivare och anställd har provresultatet som utgångspunkt i en dialog om mående, arbetssituation och livsstil. För att genomföra ett drogtest vid misstanke behöver du en väl genomarbetad alkohol- och drogpolicy.

Prodia Workplace®
Slumpmässiga tester

Slumpmässiga drogtester är ditt mest effektiva förbyggande verktyg. Med jämna mellanrum genomför vi en oannonserad drogtestning av ett antal slumpmässigt utvalt anställda. Urvalet sker helt anonymiserat utifrån anställningsnummer och proverna som tas är juridiskt hållbara salivanalyser som spårar hela missbruket. För att göra slumpmässiga drogtester behöver du en godkänd och genomarbetad alkohol- och drogpolicy.

Arbetsplatstestning i praktiken

Prodia Workplace®

Missa inget 
- prenumerera på Prodia news

bottom of page