top of page
Meny
Meny
 • LinkedIn
Sök

Frågor och svar om vårt nya namn och utseende 

 • Ser ni mer än droger i en analys?
  Nej, vi ser ingenting annat än just de droger vi söker efter.
 • Spårar ni också läkemedel?
  Ja, läkemedel kan missbrukas precis som vilken annan drog som helst. Idag är läkemedel vårt största missbruk efter cannabis och därför viktigt att spåra.
 • Varför tar ni A- och B-prov?
  Vi tar A- och B-prov som extra säkerhet för att vid behov kunna göra en ny analys. Det är sällan det behövs men om en person bestrider sitt resultat ska vi kunna göra en analys till. Detta är för att nå högsta möjliga rättssäkerhet och gäller alla ackrediterade laboratorium. Vi sparar alla prov i 4 veckor och rättsmedicinska prover i 2 år.
 • Vilken analysmetod är bäst?
  Det beror såklart på vad det är du vill spåra. Om du inte har ett specifikt önskemål om vilka droger du vill spåra, rekommenderar vi en salivanalys. Salivanalyser går inte att manipulera, har 0 procents felmarginal och spårar 73 olika droger i samma prov. Salivanalyser ger dig alltså en mycket bred bild av ett eventuellt missbruk.
 • Går det att manipulera ett drogtest?
  Ja, urinprov och framför allt snabbtester går att manipulera. Därför ska personer som testas alltid övervakas. Salivanalyser är däremot i princip omöjliga att manipulera eftersom våra testare befinner sig mitt emot och proceduren är snabb och säker.
 • Behöver vi ha drogtestning inskrivet i vår drogpolicy?
  Ja, för att du ska kunna drogtesta som arbetsgivare behöver du en policy att hänvisa till. Policyn behöver vara förankrad hos fack och medarbetare. Vi på Prodia har lång erfarenhet av att ta fram och utveckla drogpolicys och hjälper er i arbetet.
 • Använder ni snabbtester när ni arbetsplatsdrogtestar?
  Nej, på arbetsplatser tar vi bara prover som sedan analyseras hos vårt labb MVZ Labor Dessau i Tyskland. Snabbtester för urin eller saliv är inte tillräckligt tillförlitliga som testmetoder för arbetsplatsdrogtestning.
 • Varför är slumpmässiga drogtester bra?
  Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är effektivt både för att upptäcka droger och i ett förebyggande syfte. I ett missbruk ingår ofta att dölja och förneka sitt missbruk, därför är det en bra idé att ha ett positivt drogtest att utgå ifrån. Resultatet blir en naturlig start på dialogen kring behandling och fortsättning framåt. Ett oannonserat drogtestningstillfälle är också ett konkret sätt att ge er policy liv genom att omsätta ord till handling. Det blir ett tillfälle för både personal och anställda att lära sig mer om drogtestning.
 • Hur gör ni det slumpmässiga urvalet?
  Vi använder endast anställningsnummer när vi gör det slumpmässiga urvalet. Alla anställningsnummer sammanställs i en lista och därifrån plockas ett antal nummer slumpmässigt ut. Numren matchas mot namnen på de anställda och dessa personer ber vi lämna prov.
 • Vad kan jag förvänta mig av ett slumpmässigt drogtestningstillfälle?
  Du kan förvänta dig positiva resultat. Vår statistik visar att runt 5 procent av de testade personerna testar positivt vid första tillfället. Samma statistik visar att den siffran minskat till hälften redan ett år senare.
 • Hur många medarbetare rekommenderar ni att man testar per år?
  Att testa 25 procent av personalstyrkan är praxis och en andel vi rekommenderar. Den exakta siffran kan såklart variera i verkligheten, testningsgraden kommer vi överens om tillsammans inför ert första tillfälle. Vissa företag vill testa alla, andra färre. Vi anpassar oss efter er verksamhet och presenterar förslag baserat på kunskap om och erfarenhet av din bransch.
 • Jobbar ni i hela Sverige?
  Ja, vi når hela Sverige och kan åka ut till alla arbetsplatser i hela landet för att göra både alkohol- och drogprovtagningar.
 • Testar ni på natten?
  Ja, vi testar när det passar dig bäst. En slumpmässig testning under ett nattskift är ofta det enda sättet att nå just nattarbetande personal.
 • Vad är en MRO-läkare?
  En MRO-läkare, eller Medical Review Officer som förkortningen skrivs ut, har särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser samt kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar. MRO-läkaren är den person som först kontaktar den medarbetare som testat positivt. Kontakten sker för att i första hand reda ut ifall det finns naturliga orsaker till resultatet. Sådana orsaker kan vara receptbelagda mediciner eller tillfälliga smärtstillande läkemedel efter en operation.
 • Hur påverkar detta mig?
  Med en förändring av namnet passar vi på att samtidigt uppdatera vårt utseende. Detta hjälper oss att stärka vårt varumärke, förbättra vår tillgänglighet och nå ut med våra tjänster som hjälper arbetsplatser och verksamheter att göra världen lite friskare. Men förutom att vi hoppas att du tycker att du fått en lite snyggare leverantör så borde förändringarna inte påverka dig särskilt mycket i ditt dagliga arbete.
 • Behöver vi ändra något i vårt leverantörsregister?
  I och med att vi byter namn behöver du kanske uppdatera det i ert register över leverantörer. Allt annat kommer att vara precis som förut - vi byter varken bankgiro, organisationsnummer eller några andra företagsuppgifter.
 • Kommer ni att byta kontaktuppgifter?
  De flesta kontaktvägar kommer att vara samma som alltid, det enda vi byter är e-postadresser. Under en tid kommer post till våra tidigare e-postkonton automatiskt att vidarebefordras till motsvarade nya adress. Våra nya adresser konstrueras på samma sätt som de gamla, du plockar bara bort ”gnostics”. Så här: info@prodiagnostics.se blir info@prodia.se till exempel. OBS! Ändring av e-postadresser sker först den 15 november, tills dess gäller samma som nu.
 • Jag har fått faktura, e-post eller kommunikation med ert gamla utseende, vad betyder det?
  Den 9november 2022 lanserade vi vår nya hemsida och uppdateradedet mesta av vårt material men det kan ändå ta ett tag innan allt nytt är på plats överallt. Om du stöter på vårt gamla utseende med vår gamla logga behöver du alltså inte vara orolig - vi är bara i en renoveringsfas.
 • Varför är inte analysportalen och webbshoppen uppdaterad?
  Vi kommer att uppdatera alla våra olika sidor, men vi behöver göra arbetet en bit i taget och därför kan du hitta sidor som ännu inte är helt uppdaterade. Men vi lovar, allt kommer efter hand att få sig en rejäl uppfräschning.
 • Är det nya inloggningsuppgifter till webbshop/portal?
  Nej, det fungerar på precis samma sätt som tidigare. I webbshopen loggar ni in med kundnummer och lösenord, i portalen med BankID, SITHS-kort eller tvåfaktorsautentisering.
 • Vart vänder jag mig med feedback på nya hemsidan eller utseendet?
  Vi har gjort vårt bästa för att få med allt bra och viktigt in i uppdateringen, men du är såklart varmt välkommen att kontakta oss på info@prodiagnostics.se  om du har feedback som kan hjälpa oss eller om du upptäckt att något inte står rätt till på hemsidan.

Nu klipper vi av vårt företagsnamn och gör en redesign. Det betyder att vi börjar använda vår nya logotyp, våra nya färger och lanserar en helt ny hemsida. Här hittar du svar på sådant du kanske vill veta om hur vår redesign påverkar dig. 

Prodia
bottom of page