top of page
Sök
  • LinkedIn

Singel Metylfenidat 150

Prodia

Exempel på läkemedel som är metylfenidat; Metylfenidat, Ritalin, Concerta, Medikinet.

Samtliga utsöndras första dygnet som metylfenidat och därefter som ritalinsyra.

Cut-off metylfenidat 150 ng/mL

Cut-off ritalinsyra 1000 ng/mL

Testet detekterar följande substanser:

Metylfenidat 150

25

Singel Metylfenidat 150 drogtest
bottom of page