top of page

LITA Multi-4

Prodia

Lita urintester är tillförlitliga med tydliga och snabba svar.Testerna är CE-märkta och kontrolleras noga genom alla produktionssteg och vid ankomst.

THC 25/ Amp 300/ Opi 200/ Bzo 200

25

LITA Multi-4 drogtest
bottom of page