top of page
menu burger

Singel THC 800

Prodia

Singeltest för Cannabis, Hasch, Marijuana (THC) med cut-off 800 ng/mL urin.

Testet detekterar följande substanser:

THC 800

25

bottom of page