top of page
Søg
  • LinkedIn

Prodia taler med Johannes Kriisa, Prodias MRO-læge.

Prodias MRO-læge (medical review officer) besøgte Prodias hovedkvarter i Vellinge i midten af maj. Mari Turesson, vores marketingchef, fik en snak med Johannes for at få indsigt i hans arbejde og for at forstå de udfordringer og fordele, der følger med at opretholde et sikkert og stoffrit arbejdsmiljø. Læs interviewet herunder eller se optagelsen, som du finder sidst på siden.

Vad är din roll på Prodia?

Jag är Prodias MRO-läkare vilket innebär att jag granskar alla positiva svar från arbetsplatsterstesterna och säkerställer att provtagningarna har genomförts på korrekt sätt. Jag letar alternativa förklaringar till varför dom är positiva. I första hand att provlämnaren har ett giltigt recept på substansen dom testat positivt för.

 

Den överlägset vanligaste förekommande drogen som ger utslag i våra arbetsplatsdrogtester är THC/Cannabis. Ändå hör vi ofta om hur andra laboratoriers statistik har en betydligt lägre andel positiva THC/Cannabis drogtester inom arbetslivet än vad vi har. Hur kan det egentligen komma sig?

Jag kan inte uttala mig om andra bolags rutiner eller laboratoriums tekniker. Men jag kan konstatera att Prodias förutsättningar är väldigt goda för att hitta THC, dels för att laboratoriet har väldigt låga gränsvärden och dels för att vi uteslutande arbetar med salivanalyser vilka är enklare att övervaka än urinprov.

 

I Prodias statistik för 2023 kunde vi se fler HHC positiva analyser inom arbetslivet än tidigare. Vad är HHC för substans och varför har vi inte sett den förut?

HHC är en THC-liknande substans. Och detta illustrerar ”katt- och råtta leken” mellan brukare och lagen. Vi hade ett fönster fram till förra sommaren där HHC fortfarande var lagligt i Sverige och då såldes online helt öppet. Det stängdes lyckligtvis till vid sommaren vilket medförde att HHC nu är olagligt.

 

Prodias salivanalys spårar både modersubstanser och metaboliter. Varför är det så viktigt?

Det är två viktiga anledningar:

1. Vissa metaboliter kan detekteras under en längre tid tillbaka än huvudsubstansen så det ger möjlighet att fånga bruket längre tillbaka i tiden. Ex Heroin omvandlas inom loppet av sekunder till andra substanser så det går inte att hitta utan metaboliter.

2. Påvisa biopassage, att substansen har passerat genom kroppen.

 

Det finns diskussioner om man ska testa brett eller smalt? Vad anser du är den rätta vägen att gå?

Jag tycker att det är bättre att testa brett. Det är ett destruktivt smörgåsbord där ute, med ett brett utbud. Det är vanligt att man tar substanser som inte är dom klassiska. Risken är att man missar missbruk om man tester smalt.

 

Överförskrivning av läkemedel och polypharmaci är vanligt förekommande. Hur ser du på det?

Helt klart ett problem. I vårt sammanhang med narkotiska läkemedel är det tyvärr en vanligt port in i ett missbruk med föreskrivna läkemedel. Initialt har man kanske fått läkemedel utskrivet på grund av ex. smärta eller ångest. Opiater och benso är fantastiska för detta men det är också deras baksida, dom är svåra att bli av med. Och man behöver en tydlig plan för att avsluta behandlingen. Det kan också vara så att brukaren blandar in olika läkare och aktivt försöker manipulera vården att skriva ut fler recept. Risken för interaktioner mellan olika läkemedel blir också större när individer går till olika läkare och får läkemedel utskrivna. Vården delar inte journalsystem fullt ut, vilket tenderar att bidra till bristfällig kontroll tyvärr.

Olika substanser kan i kombination med varandra generera läkemedelsrelaterade problem och interaktioner ska alltid ses över. Förskrivning av opioider samtidigt som benso ska undvikas då man vet att det ökar risken för förgiftning och dödsfall. Detta hände för inte alls länge sedan när en ung kvinna dog efter att ha kombinerat dessa förskrivna substanser. 
 

Vad ser du för fördelar med Prodias analyser?

Dels har Prodia låga gränsvärden så ni fångar låga nivåer vilket spårar substanser längre tillbaka i tiden och även mindre intag. Även att Prodia testar så brett, att man får så många substanser samtidigt på ett kostnadseffektivt sätt. Sista är att ni grundar er på salivtester vilket jag tycker är den mest pragmatiska vägen att närma sig arbetsplatser med.

Vi ser i Prodias senaste årsstatistik för 2023 att den fjärde vanligaste drogen i våra positiva drogtester inom arbetslivet är Tramadol. Där en större andel positiva provsvar utgörs av illegala intag än intag där provlämnaren innehar ett recept. Beslagen av Tramadoltabletter ökar kraftigt precis som flera andra narkotikabeslag. Man ser att allt fler unga använder sig av denna opioid i berusningssyfte. Vad får det dig att tänka på? Vad ser du för risker? 
Helt klart bekymmersamt. Tablettmissbruk är svårt att komma tillrätta med. Tramadol är potent, det är starkt. Det gör vad det ska. Det är smärtstillande, lite rogivande och skapar en behaglig känsla i kroppen som är svår att vänja sig av med. Det gäller att hitta och stoppa missbruket i tid innan det går för långt. Och det är ju här arbetsplatstesterna spelar en viktig roll. 

Ser du något annat som sticker ut gällande Prodias statistik? Eller är det några andra trender som du ser?

De stora trenderna är ganska stabila. Det är vanligt med bruk på arbetsplatser. Dom som inte hållit på med det så länge blir alltid överraskade över hur mycket som hittas. 5,5 % vid slumpmässig provtagning testar positivt. Sen har vi nya substanser som man hittar tack vare att man testar brett. Ex mitragynin som kommer från växten Kratom som vi sett fall av. Om det är en trend får vi följa och se.

Några sista ord på vägen?

När det gäller arbetsplatstestnig. Gör det! Det är en kostnadseffektiv lösning i det långa loppet. Och ja, det är jobbigt när man hittar något men i slutändan kommer alla gå vinnande ur det!

Johannes Kriisa, MRO-læge Prodia

Se interviewet her eller på YouTube :

bottom of page