top of page
Søg
  • LinkedIn

Buffertlösning för preparatanalys

Prodia

Vätska för preparatanalys.


Buffertvätskan löser upp pulver och tabletter vilka sedan analyseras med våra urintester. Buffertlösning: Den innehåller bland annat koksalt, alkohol och bovint serum, vilket gör att även fettlösliga ämnen kan analyseras, både THC och Bensodiazepiner, samt att det fungerar med våra snabbtester.  


Metoden används av polis och tull sedan många år.

Testen påviser følgende stoffer:

1

Buffertlösning för preparatanalys
bottom of page