top of page
Menu
Menu
  • LinkedIn
Søg

MVZ Labour Dessau

Til analyser af prøver bruger vi det retsmedicinske laboratorium MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland.

Laboratorium
det retsmedicinske laboratorium MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland

Sveriges bedste laboratorium ligger i Tyskland

MVZ Labor Dessau tilhører det absolutte topniveau blandt europæiske laboratorier og som partner er vi eneforhandler og forhandler i Sverige og Skandinavien.

Laboratoriet har kunder over hele Europa og er en forløber inden for nye stoffer, især internet stoffer og stofmisbrug.

Et-trinsbekræftelser

MVZ Labor Dessau analyserer spyt-, urin- og blodprøver i ét trin. Analyserne udføres ved væskekromatografi (HPLC), gaskromatografi-massespektrometri (GC-MS) eller væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS).

MVZ Labor Dessau analyserer spyt-, urin- og blodprøver i ét trin. Analyserne udføres ved væskekromatografi (HPLC), gaskromatografi-massespektrometri (GC-MS) eller væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS).
Fremragende forskning i spytanalyse
Fremragende forskning i spytanalyse

Læge og ph.d. Michael Böttcher, der driver MVZ Labor Dessau, er kendt i Europa inden for narkotikatestning og -analyser. Han er en velkendt underviser ved svenske laboratorier og har udgivet adskillige forskningsrapporter, især om lægemiddelanalyser i spytprøver, hvor han påviste sporbarhed sammenlignelig med urinprøver.

Søgbare krydsreaktioner

Hurtige test udført i urinprøver kan give positive resultater for visse stoffer, selvom personen ikke har taget det pågældende stof i sin rene form. Dette skyldes krydsreaktioner, der opstår, når testens antistoffer reagerer med en medicin, personen tager. Alle kendte krydsreaktioner er dokumenterede og tilgængelige for dig at søge efter.

,

Til krydsreaktioner

Sökbara korsreaktioner
Sådan fungerer grænseværdier

Grænseværdien er den mindste koncentration af et lægemiddel, som en test eller analyse kan påvise. Jo lavere koncentrationen af et lægemiddel en analyse kan aflæse fra en prøve, jo lavere er grænseværdien for analysen.

Vores tests er designet til at optimere lægemiddelopdagelse og udelukke falske positive.

,

Mere om grænseværdier

Grænseværdien er den mindste koncentration af et lægemiddel, som en test eller analyse kan påvise.
Vores retsmedicinske laboratorium

Til analyse af prøver har vi i mange år samarbejdet med det akkrediterede retsmedicinske laboratorium MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland.

,

MVZ Labor Dessau tilhører det absolutte topniveau blandt europæiske laboratorier og som partner er vi eneforhandler og forhandler i Sverige og Skandinavien.

For analyser af prøver har vi i mange år samarbejdet med det akkrediterede retsmedicinske laboratorium MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 
Akkreditering

Laboratoriet är sedan många år fullackrediterat av Tysklands ackrediteringsorgan DakkS som svenska motsvarigheten Swedac har avtal med. För våra kunder innebär det att samtliga analyssvar är garanterat juridiskt hållbara även i Sverige. Provsvar från MVZ Labor Dessau är alltså godkända bevis i rättegångar.

Swedac

”Der er såkaldte MLA-aftaler mellem akkrediteringsorganer i forskellige lande. Der er således tale om en aftale mellem akkrediteringsorganer og ikke mellem lande. MLA står for Multilateral Agreement. Aftalerne betyder, at den test, kalibrering, certificering og kontrol, der foregår ved akkreditering i alle lande, der er med i aftalerne, sidestilles. Swedac har underskrevet aftaler på europæisk og internationalt plan: EA MLA, IAF MLA og ILAC MRA."

Dokumentation

Her finder du de dokumenter, som DakkS har udstedt til MVZ Labor Dessau for at dokumentere akkrediteringen, efter at laboratoriet er kontrolleret i forhold til de krav, der skal være opfyldt for at blive godkendt.

Akkreditering 1

Akkreditering 1 Bilag

Akkreditering 2

Akkreditering 2 Bilag

bottom of page