top of page
Søg
  • LinkedIn

Urin-ID

Prodia

Kontrollera att urinen är ren genom att doppa en Urin-ID-remsa i urinen, ta upp direkt och avläs inom en minut. Jämför testet med färgfälten på burken.


Testet analyserar:

Kreatinin - Visar urinens koncentration/utspädning. Urinprov med lägre värde än 2 ska ej beaktas, det är då för utspätt för att kunna påvisa ev drog i urinprovet.


SG/ Specifika Vikten - Påvisar spädning. Normalvärden för vuxna är 1.016-1.027. Förhöjt proteinintag ger förhöjt värde. Specifika vikten bör beaktas i kombination med Kreatininvärdet.


Nitrit - Visar tillsatser, ex väteperoxid. Dock kan låga nivåer upp till 3,6mg/dl kan förekomma vid urinvägsinfektion och felförvarade urinprov. Förhöjt värde räknas över 7,5 mg/dl.


Glutaraldehyd - Visar tillsatser av exogena aldehyder. Observera att förekomst av ketonkroppar i urinen, som vid svält eller bantning, kan ge positivt utslag.


pH - Visar surhetsgraden.Normal urin-pH varierar mellan 4,5 och 8. Värden under 4 och över 9 indikerar manipulation.


Oxidanter/Blekmedel - Visar ev tillsatser av blekmedel, väteperoxid och liknande. Ska ej finnas i urin.


Pyridiniumklorokromat - Närvaron av detta indikerar manipulation, ska ej finnas i urin. Det förstör THC-syran i urinen.


25 st per rör.

25

Urin-ID
bottom of page