top of page
Søg
  • LinkedIn

Singel MTD 300

Prodia

Singel Metadon Drogtest urin


Det finns två snabbtester för Metadon, MTD och EDDP. MTD spårar metadon i sin ursprungsform medan EDDP spårar metadonets metabolit eller nedbrytningsprodukt. I de flesta fall är det bättre att analysera EDDP eftersom det kan spåra metadonintag längre tid och dessutom påvisa kroppspassage (detta är viktigt för att säkerställa att pat tar sitt metadon). Men, det som EDDP-stickan inte alltid spårar är Levometadon - det gör däremot MTD-stickan. Om din patient står på Levopidon (levometadon) är det därför bättre att välja MTD före EDDP.


Cut-off 300 ng/mL urin

MTD 300

25

Singel MTD 300 drogtest
bottom of page