top of page
Søg
  • LinkedIn

LITA Multi-15/Ketamin

Prodia

Lita urintester är CE-märkta och kontrolleras noga genom alla produktionssteg och vid ankomst. Testet detekterar följande substanser:

THC 50/ Amp 300/ Opi 200/ Bzo 200/ Met 300-MDMA500/ Bup 10/ TML 100/ Coc 100/ EDDP 100/ Oxy 100/ FYL 10/ KET 1000/ MPD 150/ ZOL 50

25

LITA Multi-15/Ketamin drogtest
bottom of page