top of page
Søg
  • LinkedIn

LITA Multi-13

Prodia

Lita urintester är tillförlitliga med tydliga och snabba svar. Testerna är CE-märkta och kontrolleras noga genom alla produktionssteg och vid ankomst.

THC 25/ AMP 300/ OPI 200/ BZO 200/ MET 300-MDMA 500/ BUP 10/ TML 100/ COC 100/ MTD 300/ OXY 100/ FYL 10 / KET 1000

25

LITA Multi-13 drogtest
bottom of page