top of page

Du är nu endast några klick ifrån en säkrare och mer lönsam arbetsplats. Grattis!

Vi hjälper dig med nödvändiga policies

Vi hjälper dig med fackliga förhandlingar

Vi hjälper dig med internkommunikationen så att alla är med på förändringen

Vill du hellre ha svar med en gång - ring oss!

Marcus Hindsö
Arbetsplatstestning

040-680 89 91

Marcus Hindsö Arbetsplatstestning  040-680 89 91  marcus@prodia.se

Thomas Lundblad 
Arbetsplatstestning

040-689 34 30

 Thomas Lundblad  Arbetsplatstestning  040-689 34 30  thomas@prodia.se
bottom of page