top of page
menu burger

LITA Multi-12/ACL

Prodia

Lita urintester är tillförlitliga med tydliga och snabba svar. Testerna är CE-märkta och kontrolleras noga genom alla produktionssteg och vid ankomst.

OPI200/OXY100/EDDP100/COC100/TML100/BZO200/AMP300/MET300/FYL10/THC50/BUP10/7-ACL100

25

bottom of page