top of page
menu burger

Snabbtest Saliv Multi-14

Prodia

Det krävs betydligt lägre gränsvärden i saliv än i urin för att upptäcka droger. Så låga gränsvärden går det inte att ha i ett snabbtest, även om de är lägre än i urin. Därför ger snabbtesterna för saliv inte samma träffsäkerhet som snabbtester för urin.


För högsta träffsäkerhet avseende droganalys i saliv rekommenderar vi i första hand vår populära labb-salivanalys, som spårar 73 ämnen med juridiskt hållbara svar.

Testet detekterar följande substanser:

OPI40/ OXY20/ MET50/ AMP50/ COC20/ MTD30/ MDMA50/

BZO50/ KET50/ FYL20/ LSD10/ TML30/ BUP10/ THC12

20

bottom of page