top of page
Meny
Meny
Sök

Personuppgiftspolicy

Vi på Prodia AB (org. nr 556772-5816) gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagar för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar och lagrar personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer i vårt kundregister. Uppgifterna används i syfte att säkerställa vårt åtagande/avtal gentemot dig som kund.

Vi använder även personuppgifterna till att skicka ut vårt nyhetsbrev, med syfte att hålla dig som kund uppdaterad om förändringar och nyheter. Avregistrering från vårt nyhetsbrev kan enkelt ske genom en länk längst ner i vårt nyhetsbrev.

Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp vår relation med dig som kund.

I de fall information lämnas till oss via telefon eller e-post ger du samtycke till att eventuella personuppgifter, som beskrivs ovan, registreras. Personuppgifterna sparas så länge du är vår kund.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

Du har alltid rätt att begära ett utdrag över dina uppgifter, få dina uppgifter korrigerade samt ev. få de raderade, om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in.

Önskar du ta del av de uppgifter vi har i vårt kundregister, vänligen maila oss på info@prodia.se

bottom of page