top of page
Søk
  • LinkedIn

Urinalyse

Urinalyse gir deg lang deteksjonstid og verifikasjon umiddelbart, noe som gir deg et juridisk gyldig analysesvar. En urinprøve må alltid overvåkes under prøvetaking da risikoen for manipulasjon er høy.

Laboratorieanalyse

Urinalyse fra Prodia gir lang deteksjonstid og umiddelbar verifisering.

Når bør jeg velge urinanalyse?

Du bør velge urinanalyse når du ønsker maksimal sporingstid bakover.

Du bør velge urinanalyse når du ønsker maksimal sporingstid bakover. Det er noen få unntak, men for de aller fleste medikamenter er urinanalyse den metoden som fanger opp flest stoffer lengst tid etter inntak. Ulempen er at urinprøver er lettere å manipulere enn både spytt og blod.

Du bør alltid velge urinanalyse når du bekrefter et positivt hurtigtestresultat. Har du tatt en hurtig urinprøve som viser positivt for tramadol, må du alltid sende samme urin til analyse. Det er også ulike grenseverdier og ulike sporingstider for ulike matriser og det er derfor viktig å verifisere «urin med urin» som regel og ikke for eksempel sende spyttanalyse i stedet.

Søkbare kryssreaksjoner

Hurtigprøver gjort i urinprøver kan gi positive resultater for enkelte legemidler selv om personen ikke har tatt det aktuelle legemidlet i ren form. Dette skyldes kryssreaksjoner som oppstår når testens antistoffer reagerer med en medisin personen tar. Alle kjente kryssreaksjoner er dokumentert og tilgjengelig for deg å søke etter.

?

For kryssreaksjoner

Søkbare kryssreaksjoner
Slik fungerer grenseverdier

Grenseverdien er minimumskonsentrasjonen av et legemiddel som en test eller analyse kan påvise. Jo lavere konsentrasjon av et legemiddel en analyse kan lese av en prøve, jo lavere er grenseverdien for analysen.

Testene våre er utformet for å optimalisere oppdagelsen av legemidler samtidig som falske positiver utelukkes.

?

Mer om grenseverdier

Slik fungerer grenseverdier
Vårt rettsmedisinske laboratorium

For analyse av prøver har vi i mange år samarbeidet med det akkrediterte rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland.

?

MVZ Labor Dessau tilhører det absolutte toppsjiktet blant europeiske laboratorier og som partner er vi eksklusiv distributør og forhandler i Sverige og Skandinavia.

MVZ Labor Dessau tilhører det absolutte toppsjiktet blant europeiske laboratorier og som partner er vi eksklusiv distributør og forhandler i Sverige og Skandinavia.
Hela droggruppen ur samma prov

Med våre legemiddel- og farmasøytiske analyser i urin får du full service og analyse av hele din valgte legemiddelgruppe på en gang. Bestiller du en analyse av for eksempel tramadol får du automatisk prøvesvar som også inkluderer alle andre opiater, opioider og smertestillende som fentanyl, metadon, heroin, pregabalin med mer, fordi urinanalysene våre er bygget opp slik. Det samme gjelder amfetamingruppen, som også inkluderer internettmedisiner som krystaller og alfa-PVP, og benzodiazepingruppen som omfatter alle z-medisiner som zopiklon, zolpidem og zaleplon.

?

Ved å søke etter et legemiddel i gruppen får man dermed analysert hele gruppen. Vi leverer resultatene verifisert, kvantifisert og juridisk bærekraftig til deg, allerede innen en uke.

Hela droggruppen ur samma prov
Prodia Urinalyse

Lang deteksjonstid og umiddelbar verifisering

Analyse av hele legemiddelgruppen er alltid inkludert

Egnet metode for å bekrefte et positivt hurtigtestresultat

Juridisk bærekraftige resultater innen en uke

Lång detektionstid

Komplett hygienisk sett for prøvetaking

Lave grenseverdier

Med våre legemiddel- og farmasøytiske analyser i urin får du full service og analyse av hele din valgte legemiddelgruppe på en gang.

Vi gjør disse analysene

Alle testresultater fra vår urinanalyse er kvantifisert og juridisk bærekraftig. Innen en uke etter innlevering av prøven vil du motta prøvesvaret anonymt og digitalt. Vi beholder kopi av alle prøvesvar, så hvis du ønsker hjelp til å tolke dem, er det bare å kontakte oss.

?

Det er viktig å merke seg at et positivt resultat i en urinanalyse på laboratoriet vårt aldri skyldes en kryssreaksjon. Kryssreaksjoner oppstår kun med antistoffbaserte tester og oppstår ved bruk av hurtigtester eller når du sender til et laboratorium som screener først.

?

Fra urinprøver kan du også bestille andre analyser enn de vi lister opp her. For å bestille dem angir du på henvisningen hvilket legemiddel, medisin eller stoff du vil spore.

?

Vår urinanalyse

Rusanalyse

Mer enn 2000 forskjellige stoffer
inkludert online narkotika, kortere sportid

Stor amfetaminanalyse

Ca 80 stk inkludert katinoner og nett, designermedisiner

Stor benzodiazepinanalyse

Ca 70 st inkl Z-droger och nät, designer droger

Stor opiat/opioidanalyse

Ca 75 st inkl andra smärtstillande och nät-, designer droger

krydder

Ca 160 stk

THC – Trekker ned med kvote
CBD, HHC

Forholdet tar hensyn til urinens kreatininverdi/fortynning slik at nedtrapping kan følges

Separasjon av d- og l-amfetamin

Skiller Elvanse og Attentin fra misbruk av amfetamin

Separasjon av R/S-ketamin

Särskiljer läkemedels-ketamin från gatu-ketamin.

Sukrose/laktose

Sukrose og laktose er bærere for buprenorfin og metadon etc. og viser dermed parenteral levering

EtG/EtS

Etylglukuronid/etylsulfat viser om alkohol har blitt konsumert de siste 1-4 dagene avhengig av mengden som er konsumert

Kokain

Methylecgonidine/Ecgonidine indikerer Crack Smoking Benzoylecgonine

LSD

Bekreftelse

GHB

Bekreftelse

Propofol

Bekreftelse

Anabole steroider

Testosteron och metaboliter, Epitestosteron och metaboliter, Oxymesteron och metaboliter, Metandienon, Nandrolon, Stanozolon, Oxymetolon, Mesterolon, Oxandrolon, Trenbolon, Boldenon, Methenolon, Drostanolon, Metyltestosteron, DHCMT (Dihydrochloromethyltestosteron)

Laboratoriesett for urinprøver

Laboratoriesett for urinprøver

For å kunne ta og levere urinprøven riktig og hygienisk tilbyr vi komplette sett med alt du trenger. I settet ditt vil du motta et system med to sugesprøyter for urin, en for A-prøve og en for B-prøve. Du vil også motta en boks som er stemplet, adressert og klar til å legges i postkassen når du er klar til å sende inn prøven din.

?

Du fyller ut gjeldende henvisning til din analyse og sender den digitalt via vår analyseportal.

Det rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau utenfor Berlin i Tyskland

Laboratoriet vårt

Rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau utanför Berlin i Tyskland tillhör det absoluta toppskiktet inom salivanalyser i Europa. Genom att samarbeta med dem kan vi erbjuda breda analyser, låga gränsvärden och juridiskt hållbara svar från salivprov. Samarbetet gör oss på Prodia ledande inom laboratorieanalyser på den nordiska marknaden.

Laboratoriet är sedan många år fullackrediterat av tyska Dakks som svenska Swedac har avtal med. Avtalet är ett så kallat MLA-avtal. Det innebär att analyser från MVZ Labor Dessau ger juridiskt hållbara resultat som exempelvis kan användas som bevismaterial i rättegångar också i Sverige. 
 

bottom of page