top of page
Søk
  • LinkedIn

Spyttanalyse

En test med mange fordeler. Vi har lave grenseverdier som gir lengre sporingstid, vi analyserer over 70 stoffer per prøve, det er enkelt å ta og vanskelig å manipulere.

Laboratorieanalyse

Lave grenseverdier som gir lengre sportid

Når bør jeg velge spyttanalyse?

Når bør jeg velge spyttanalyse?

Spyttanalyse bør velges når man ønsker å unngå risiko for manipulasjon, unngå håndtering av urin og få et resultat som gir et bredt bilde av avhengigheten.

Prøvetakingsprosessen krenker ikke noens personvern og er spesielt fordelaktig i situasjoner der for eksempel din klient har hatt misbruk.

Søkbare kryssreaksjoner

Hurtigprøver gjort i urinprøver kan gi positive resultater for enkelte legemidler selv om personen ikke har tatt det aktuelle legemidlet i ren form. Dette skyldes kryssreaksjoner som oppstår når testens antistoffer reagerer med en medisin personen tar. Alle kjente kryssreaksjoner er dokumentert og tilgjengelig for deg å søke etter.

?

For kryssreaksjoner

Søkbare kryssreaksjoner
Slik fungerer grenseverdier

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Slik fungerer grenseverdier
Vårt rettsmedisinske laboratorium

For analyse av prøver har vi i mange år samarbeidet med det akkrediterte rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland.

?

MVZ Labor Dessau tilhører det absolutte toppsjiktet blant europeiske laboratorier og som partner er vi eksklusiv distributør og forhandler i Sverige og Skandinavia.

For analyser og prøver samarbeider vi med et av verdens beste laboratorier.
Sikker og vanskelig å manipulere analyse

Spyttanalysen vår er hygienisk, enkel å ta, gir deg samme deteksjonstid som en urinprøve og analyserer over 70 legemidler og medisiner i samme prøve. Innen 5 dager etter at prøven ankom laboratoriet vil du få et rettsgyldig resultat levert digitalt.

?

Prøven er utrolig vanskelig å manipulere fordi du sitter sammen med den som tar prøven hele tiden og i motsetning til urin kan prøven ikke fortynnes ved for eksempel å drikke vann før prøvetaking.

Spyttanalysen brukes av flertallet av behandlingsenhetene over hele landet.

?

?

"Innen 5 dager etter at prøven ankom laboratoriet vil du motta et juridisk gyldig resultat levert digitalt"

Susanne Nidemar
Grunnlegger av Prodia

 Susanne Nidemar Grunnlegger av Prodia
Prodia spyttanalyse

En enkel test med mange fordeler

Lave grenseverdier som gir lengre sportid

Analyserer over 70 stoffer per prøve

Viser både moderstoff og metabolitter

Juridisk bærekraftige resultater innen en uke

Beskytter personvernet

Rask og enkel prøvetaking

Vanskelig å manipulere

Amfetamin har lang deteksjonstid i spyttanalysen vår, her kan vi spore inntaket ca 7 dager tilbake. Analysen i spytt er ikke pH-avhengig på den måten at den er i urin og kan derfor ikke manipuleres med for eksempel sitron.

Kokain har også lang deteksjonstid i spyttanalysen vår, opptil ca. 7 dager.

Benzodiazepiner spores godt i både spytt og urin, men blod er fortsatt den beste sikre analysemetoden.

THC spores vanligvis i opptil 24 timer da det er fysiske rester i munnhulen som oppdages. I noen tilfeller kan små spor av THC forbli i munnhulen i mer enn 24 timer, noe som kan gi en deteksjonstid på ca 2-3 dager. Her er blod det absolutt beste alternativet for å følge THC nedtrapping.

Vi sporer heroin over lengre tid i spytt enn 24-timers gjennomsnittlig deteksjonstid for analyse i urin.

Deteksjonstider i spyttanalyse

I en spyttanalyse kan vi se både moderstoff og metabolitt, noe som betyr at spyttprøver gir en deteksjonstid som kan sammenlignes med urinanalyser, og noen ganger betydelig lengre. Deteksjonstiden varierer mellom 2 og 7 dager, noen ganger lengre, avhengig av stoffet.

 

Terskelverdier

Oppgitte grenseverdier i våre analyser varierer mellom legemiddelgrupper og ulike stoffer. Kontakt oss for å få informasjon om hva som inngår i vår multianalyse og hvilke grenseverdier som er lagt til grunn.

Slik fungerer prøvetakingen

Testen er enkel å ta, risikoen for manipulasjon er i utgangspunktet ikke-eksisterende og du kan ta så mange tester du vil etter hverandre.

Pass på at den som tar prøven ikke har væske eller annet i munnen.

1
2
3
4

Åpne esken med prøvematerialet og åpne deretter pakken med spyttoppsamleren/spadelen.

Instruer prøvetakeren om å plassere spatelen under tungen og deretter forsiktig bite plastdelen for å fukte filteret. Spatelen skal forbli i munnen til indikatoren viser blått.

Når indikatoren blir blå, åpner du reagensglasset med blågrønn løsning (det er lettest å trekke rett opp). Vær forsiktig så du ikke søler innholdet. Senk så spatelen ned i reagensglasset med væsken og sørg for at korken sitter godt fast.

5

Fest en strekkode til reagensrøret. Legg røret i den medfølgende plastposen, forsegl posen og lukk esken.

Du fyller inn henvisningen online i vår analyseportal. Du administrerer både henvisningen og prøvesvaret i portalen.

Etter at du har fylt ut henvisningen på nettet, sender du boksen inn
nærmeste postkasse. Porto betales og adressen er forhåndstrykt.

6
7
"Med markedets bredeste multi-assay innen spytt sporer vi over 70 stoffer i en spyttprøve. Prodia utfører alltid direkte verifiserte analyser, uten forutgående screening for å unngå risikoen for feilmarginer som antistoffbaserte metoder kan medføre. Prøven analyseres. med lave grenseverdier som gir lengre sporbarhet Prøvene veies alltid ved ankomst til laboratoriet for å kunne måle spyttmengden og videre utføre en analyse som genererer testresultater med en målt mengdeangivelse per stoff at man får en analyse som er utført med største presisjon og med en bredde som reflekterer selve overgrepene i samfunnet.»

Sabina Karlsson
administrerende direktør

 Sabina Karlsson administrerende direktør

Du vil motta dine testresultater i analyseportalen innen 5 virkedager etter at spyttprøven er sendt.

?

Du får prøvesvaret direkte fra vårt laboratorium, på engelsk. Vi mottar kopier av alle testresultater, så har du spørsmål om resultatene kan du alltid ringe oss så hjelper vi deg med å tolke dem.

?

Vi gjør disse analysene

Våre analyser viser både moderstoff og metabolitt. Man kan derfor tydelig se om stoffet skilles ut fra kroppen eller om klienten bare har tilsatt litt medikament i munnen før prøvetaking. Analysen kan derfor fortelle deg om din klient har tatt sin foreskrevne medisin eller forsøkt å manipulere prøven.

?

Alle testsvar du mottar er kvantifiserte og juridisk bindende.

?

Spyttanalysene våre

Multianalyse

Over 70 medisiner og medisiner

Rusanalyse

2000 stoffer,
kortere sportid

Stor amfetaminanalyse

Ca 80 stk inkludert katinoner og nett, designermedisiner

Stor benzodiazepinanalyse

Ca 70 stk inkl. Z-drugs og nett, designermedisiner

Stor opiat/opioidanalyse

Ca 75 stk inkludert andre smertestillende og nett, designermedisiner

Separasjon av D- og L-amfetamin

Skiller Elvanse fra misbruk av amfetamin

krydder

Ca 160 stk

Separasjon av R-/S-ketamin

Skiller medisinsk ketamin fra gate-ketamin

Etanol

Indikerer gjeldende alkoholkonsentrasjon

 rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland.

Laboratoriet vårt

Det rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau utenfor Berlin i Tyskland tilhører det absolutte toppsjiktet innen avhengighetsanalyse i Europa. Ved å samarbeide med dem kan vi tilby brede analyser, lave grenseverdier og rettsgyldige svar fra spyttprøver. Samarbeidet gjør oss i Prodia til ledende innen spytt samt urin- og blodanalyser på det nordiske markedet.

?

Laboratoriet har i mange år vært fullt akkreditert av tyske Dakks, som svenske Swedac har avtale med. Avtalen er en såkalt MLA-avtale. Det betyr at analyser fra MVZ Labor Dessau gir juridisk bærekraftige resultater som for eksempel kan brukes som bevis i rettssaker også i Sverige.

bottom of page