top of page
Søk
  • LinkedIn

Urin ID

Prodia

Sjekk at urinen er ren ved å dyppe en Urin ID-strimmel i urinen, plukk opp umiddelbart og les i løpet av et minutt. Sammenlign testen med fargefeltene på boksen.


Testanalysene:

Kreatinin - Viser urinkonsentrasjon/fortynning. Det skal ikke tas hensyn til urinprøver med verdi lavere enn 2, den er da for fortynnet til å kunne påvise noe medikament i urinprøven.


SG/ Spesifikk vekt - Indikerer fortynning. Normale verdier for voksne er 1,016-1,027. Økt proteininntak gir økt verdi. Den spesifikke vekten bør tas i betraktning i kombinasjon med kreatininverdien.


Nitritt - Viser tilsetningsstoffer, f.eks. hydrogenperoksid. Imidlertid kan lave nivåer på opptil 3,6 mg/dl forekomme ved urinveisinfeksjon og feil oppbevarte urinprøver. Forhøyet verdi telles over 7,5 mg/dl.


Glutaraldehyd - Viser tilsetninger av eksogene aldehyder. Merk at tilstedeværelsen av ketonlegemer i urinen, for eksempel ved sult eller slanking, kan gi et positivt resultat.


pH - Viser surhetsgraden Normal urin pH varierer mellom 4,5 og 8. Verdier under 4 og over 9 indikerer manipulering.


Oksidanter/blekemiddel - Viser mulige tilsetninger av blekemiddel, hydrogenperoksid og lignende. Bør ikke finnes i urin.


Pyridinium chlorochromate - Tilstedeværelse av dette indikerer tukling, bør ikke være tilstede i urin. Det ødelegger THC-syren i urinen.


25 stk pr tube.

25

Urin ID
bottom of page