top of page
Søk
  • LinkedIn

Snabbtest Saliv Multi-10

Prodia

LITA snabbtester är tillförlitliga med tydliga och snabba svar. Testerna är CE-märkta och kontrolleras noga genom alla produktionssteg. Vi vill dock påtala att snabbtester för saliv ännu inte håller samma kvalitet och tillförlitlighet som snabbtester för urin.


För högsta träffsäkerhet avseende droganalys i saliv rekommenderar vi i första hand vår labb-salivanalys, som spårar 73 ämnen med juridiskt hållbara svar.

OPI 40/ OXY 20/ MET 50/ COC 20/ AMP 50/ KET 50/
MDMA 50/ TML 30/ BZO 10/ THC 12

20

Snabbtest Saliv Multi-10 drogtest
bottom of page