top of page
Søk
  • LinkedIn

Singel THC 20

Prodia

Singeltest för Cannabis, Hasch, Marijuana (THC) med cut-off 2 ng/mL, dvs ca 2 dagars längre spårtid än en THC sticka med cut-off 50 ng/mL.

THC 20

25

bottom of page