top of page
Søk
  • LinkedIn

Singel MDMA 500

Prodia

Singel MDMA (Ecstasy)Drogtest urin

Cut-off 500ng/mL

Ecstasy är en amfetaminsläktning som insöndrar kroppens serotonin, vilket upplevs som positivt rus. Biverkning är risk för kollaps av serotoninsystemet med depressioner och livslångt medicinerande med serotonin som följd.

MDMA 500

25

Singel MDMA 500 drogtest
bottom of page