top of page
Søk
  • LinkedIn

Enkel EDDP 100

Prodia

Enkel EDDP Drug test urin


Det er to hurtigtester for Metadon, MTD og EDDP. MTD sporer metadon i sin opprinnelige form, mens EDDP sporer metadons metabolitt eller nedbrytningsprodukt. I de fleste tilfeller er det bedre å analysere EDDP, da det kan spore metadoninntak over lengre tid og også demonstrere kroppspassasje (dette er viktig for å sikre at klappen tar metadonet sitt). Det EDDP-pinnen imidlertid ikke alltid sporer, er Levometadon - MTD-pinnen gjør det. Hvis pasienten din er på Levopidon (levometadon), er det derfor bedre å velge MTD før EDDP.


Cut-off 100 ng/ml urin

EDDP 100

25

Enkel EDDP 100 narkotikatest
bottom of page