top of page
Søk
  • LinkedIn

Snabbtest Saliv Multi-6

Prodia

Det krävs betydligt lägre gränsvärden i saliv än i urin för att upptäcka droger. Så låga gränsvärden går det inte att ha i ett snabbtest, även om de är lägre än i urin. Därför ger snabbtesterna för saliv inte samma träffsäkerhet som snabbtester för urin.


För högsta träffsäkerhet avseende droganalys i saliv rekommenderar vi i första hand vår populära labb-salivanalys, som spårar 73 ämnen med juridiskt hållbara svar.

Testen påviser følgende stoffer:

COC20 / AMP50 / MET50 / BZO30 / OPI40 / THC50

25

Snabbtest Saliv Multi-6 drogtest
bottom of page