top of page
Søk
  • LinkedIn

Enkel 3-CMC/3-MMC

Prodia

Hurtigtest for påvisning av nettmedisinene 3-CMC, 3-MMC og 4-MEC.


Allerede i 2021 gikk Tollvesenet ut og varslet en kraftig økning av det farlige stoffet 3-CMC, bedre kjent som «krystall». Siden den gang har beslagene bare fortsatt å øke og i 2022 så de en dobling i antall. Denne trenden bekreftes av politiet, som våren 2023 gikk ut med et varsel til fester der stoffet tilbys og brukes.

3-CMC markedsføres som et festmedikament og det er rettet mot den yngre generasjonen, noe som gjør det spesielt alvorlig. Krystall kan gi livstruende bivirkninger i form av kramper, psykose og hjerneskade.


Les mer her

Testen påviser følgende stoffer:

3-CMC 1000/3-MMC 1000

25

Enkel 3-CMC/3-MMC medikamenttest
bottom of page