top of page
Meny
Meny
  • LinkedIn
Søk

MVZ Labour Dessau

For analyser av prøver bruker vi rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland.

Laboratorium
rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland

Sveriges beste laboratorium ligger i Tyskland

MVZ Labor Dessau tilhører det absolutte toppsjiktet blant europeiske laboratorier og som partner er vi eksklusiv distributør og forhandler i Sverige og Skandinavia.

Laboratoriet har kunder over hele Europa og er en forløper innen nye rusmidler, spesielt internettrus og rusmisbruk.

Ett-trinns bekreftelser

MVZ Labor Dessau analyserer spytt-, urin- og blodprøver i ett trinn. Analysene utføres ved væskekromatografi (HPLC), gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) eller væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS).

MVZ Labor Dessau analyserer spytt-, urin- og blodprøver i ett trinn. Analysene utføres ved væskekromatografi (HPLC), gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) eller væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS).
Fremragende forskning på spyttanalyse
Fremragende forskning på spyttanalyse

MD og PhD Michael Böttcher, som driver MVZ Labor Dessau, er velkjent i Europa innen narkotikatesting og -analyser. Han er en kjent foreleser ved svenske laboratorier og har publisert en rekke forskningsrapporter, spesielt om legemiddelanalyser i spyttprøver hvor han påviste sporbarhet sammenlignbar med urinprøver.

Søkbare kryssreaksjoner

Hurtigprøver gjort i urinprøver kan gi positive resultater for enkelte legemidler selv om personen ikke har tatt det aktuelle legemidlet i ren form. Dette skyldes kryssreaksjoner som oppstår når testens antistoffer reagerer med en medisin personen tar. Alle kjente kryssreaksjoner er dokumentert og tilgjengelig for deg å søke etter.

?

For kryssreaksjoner

Søkbare kryssreaksjoner
Slik fungerer grenseverdier

Grenseverdien er minimumskonsentrasjonen av et legemiddel som en test eller analyse kan påvise. Jo lavere konsentrasjon av et legemiddel en analyse kan lese av en prøve, jo lavere er grenseverdien for analysen.

Testene våre er utformet for å optimalisere oppdagelsen av legemidler samtidig som falske positiver utelukkes.

?

Mer om grenseverdier

Grenseverdien er minimumskonsentrasjonen av et legemiddel som en test eller analyse kan påvise.
Vårt rettsmedisinske laboratorium

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

For analyser av prøver har vi i mange år samarbeidet med det akkrediterte rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 
Akkreditering

Laboratoriet är sedan många år fullackrediterat av Tysklands ackrediteringsorgan DakkS som svenska motsvarigheten Swedac har avtal med. För våra kunder innebär det att samtliga analyssvar är garanterat juridiskt hållbara även i Sverige. Provsvar från MVZ Labor Dessau är alltså godkända bevis i rättegångar.

Swedac

«Det finnes såkalte MLA-avtaler mellom akkrediteringsorganer i forskjellige land. Dette er altså en avtale mellom akkrediteringsorganer og ikke mellom land. MLA står for Multilateral Agreement. Avtalene innebærer at testing, kalibrering, sertifisering og kontroll som skjer ved akkreditering i alle land som inngår i avtalene likestilles. Swedac har signert avtaler på europeisk og internasjonalt nivå: EA MLA, IAF MLA og ILAC MRA.

Dokumentasjon

Her finner du dokumentene utstedt av DakkS til MVZ Labor Dessau for å dokumentere akkrediteringen etter at laboratoriet er kontrollert mot kravene som må oppfylles for å bli godkjent.

Akkreditering 1

Akkreditering 1 Vedlegg

Akkreditering 2

Akkreditering 2 Vedlegg

bottom of page