top of page
Søk
  • LinkedIn
Fylkesdekkende rettspsykiatri i Öjebyn og voksenpsykiatri i Piteå i Region Norrbotten
Kundesak

Grunnleggende sikkerhet
rusprøver i psykiatrien

Fylkesdekkende Rettspsykiatri i Öjebyn og Voksenpsykiatri i Piteå i Region Norrbotten skiftet leverandør av rustester rundt 2017. Lina Seger er spesialsykepleier i psykiatri og har jobbet i psykiatrien i 19 år. I dag jobber hun på tvers av klinikken og hun var en av personene som satte i gang overgangen til Prodias narkotikatester.

"Min lojalitet er fortjent på den harde måten, og Prodias produkter og tjenester har vist seg pålitelige."

Om kunden

Klinikker: Fylkesdekkende rettspsykiatri i Öjebyn og voksenpsykiatri i Piteå

?

Legemiddeltester: før legemiddelforskrivning, undersøkelser og oppfølging av legemidler eller nedtrapping av legemidler

?

Omfang : ujevn testflyt, fra noen få til oppover 30 personer om dagen

Lina Seger

Spesialsykepleier i psykiatri

 Lina Seger Spesialsykepleier i psykiatri
Økning i kvalitet og økonomisk fortjeneste

– For oss innebar overgangen til Prodias tester en umiddelbar kvalitetsheving og en økonomisk gevinst. Tidligere måtte vi sende prøver til verifisering nå og da, noe som kostet både tid og penger. Nå får vi svar med en gang. Det betyr at vi kan flytte fokus i arbeidet fra å utrede rusmidler til å starte motivasjonsarbeid umiddelbart. Prodias pinner er som å kaste ut et nett som fanger opp all misbruk med en gang.

?

Analogien med finmasket nett er gyldig for Lina, med eksempler hentet fra virksomheten.

?

– Vi hadde også pasienter som umiddelbart merket at vi hadde skiftet nål. Noen pasienter visste nøyaktig hvor mye de kunne ta av visse medikamenter før de gamle pinnene våre ga seg. Nå ble de både overrasket og – tror jeg – litt imponert!

Vil aldri jobbe uten Prodias tester igjen

– Jeg vil være superklar på at jeg aldri har jobbet for Prodia og at jeg ikke på noen måte får noen tilbakeslag eller kompensasjon fra dem. Alt jeg sier kommer ut av hvordan arbeidet mitt har endret seg siden vi begynte å jobbe med dem. Jeg kan ikke lenger gjøre en god jobb uten produktene deres. Så gode er de.

Sikkerhet i sikre hurtigtester

– I vårt arbeid trenger vi en kvalitet man kan stole på. Vi bruker spytt- og urinanalyser, som vi sender til Prodias laboratorium, og hurtigtester i urin som har en utrolig liten feilmargin. Dersom pasienten nekter, må vi alltid verifisere svaret, og dersom resultatet viser seg å være feil, dekker Prodia verifikasjonskostnaden. Hvilken annen leverandør er så trygg på sine hurtigtest?! Nei! Prøvene sendes til verifikasjon direkte og testes mye bredere i laboratoriet, dette gjør at vi får et bredt resultat som er verifisert direkte og også juridisk bærekraftig. Det er en fantastisk trygghet å kunne stole på våre hurtigtester.

Frelserens spytttest

– I møtet med pasientene er kompetanse og utdanning viktig for å kunne svare pasienter. Pasienter kan være svært forskjellige og vi må ta hensyn til alt på kort tid. Våre tilstander og pasientens historie påvirker hvilken type medikamenttest vi kan ta. Det er ikke uvanlig at våre pasienter har en historie med misbruk, i så fall er en overvåket urinprøve ikke en god idé. I slike situasjoner er spyttanalysen en livredder.

Pakkeløsning hever kvalitetsnivået

– Det er ingen hemmelighet at det er mangel på helsepersonell over hele landet akkurat nå. Med høy personalomsetning blir det vanskeligere å opprettholde et høyt og konsistent kompetansenivå. Med støtten og tilgjengeligheten vi har hos Prodia, blir vi mindre sårbare. Pakkeløsningen deres hvor vi har support, opplæring og garanti er kvalitetssikring uansett om du har jobbet her i 10 år eller to uker. Testene er ikke vanskelige å ta, men hvorfor vi skal velge en spesifikk test og når vi skal velge den, er en kunnskap som Prodia har og alltid kan hjelpe oss med.

Fylkesdekkende rettspsykiatri i Öjebyn og voksenpsykiatri i Piteå i Region Norrbotten

"Jeg vil alltid gjøre en så god jobb som mulig, med så gode produkter som mulig."

Prodia bringer oss nærmere fremtiden

– Den tekniske utviklingen er veldig spennende akkurat nå og Prodia kommer hele tiden med nyheter og nye løsninger. De var tidlig ute med spyttprøver som jeg tror kommer enda flere. De har Analyseportalen som gjør at vi kan være helt digitale og sende henvisninger digitalt i stedet for fysisk. Det er gøy og viktig å vite hele tiden at Prodia er i forkant.

?

«Prodias engasjement og vilje til å gå videre smitter og gjør jobben min mer spennende og enda morsommere. Jeg pleier å si til kollegene mine hvis de har en kjedelig dag 'Se om du trenger å bestille eller trenger hjelp med noe og ring Prodia!'

Super gjestfrihet og tilgjengelighet

– Jeg får alltid raske svar med en gang. Når jeg er i en prøvetakingssituasjon og plutselig trenger hjelp, svarer de umiddelbart. Prodia vil ikke selge meg massevis av produkter, de vil at jeg skal kunne gjøre jobben min bedre. Allerede da jeg ringte Susanne for første gang fikk jeg en så flott mottakelse og det har fortsatt siden. De er tilgjengelige, vil videre og er inspirerende.

?

Lina merker at personalet vokser av både opplæring og tilbakemelding.

?

– Før oppstart kom Susanne selv til Piteå slik at alle som skulle jobbe med prøvene fikk opplæring direkte fra henne og skapte en direkte kontakt. Siden den gang har vi tatt digitale kurs underveis for å holde oss oppdatert til enhver tid. Jeg vil også si at tilbakemeldingene hun og andre i Prodia gir er en type utdanning, de støtter og forklarer når vi spør, det vokser jeg og mine kollegaer av.

bottom of page