top of page
Søk
  • LinkedIn

Kapillær blodanalyse

I blod sporer vi bredt og spesifikt, det er en optimal væske å oppdage og spore medikamenter og medisiner i. Vi ser både moderstoffet og metabolitter og det kan ikke manipuleres.

Laboratorieanalyse

Kapillær blodanalyse
Kapillær blodanalyse

Umulig å manipulere

Best for sporing av f.eks. PEth og THC

Juridisk bærekraftige resultater innen 1 uke

Rask og effektiv prøvetaking

Statisk pH-verdi

Umulig å manipulere prøven

Blodets perfekte pH-verdi

Blod er den mest optimale væsken å oppdage og spore legemidler og legemidler i takket være dens konstante pH-verdi. Menneskeblod har en pH-verdi som kun forstyrres under ekstreme forhold, og siden medisiner og legemidler er avhengig av pH-verdien, er blod den perfekte væsken for medikamenttesting. Forestillingen om at urin ville være den aller beste væsken å spore THC i er derfor feil.

Blod er den mest optimale væsken å oppdage og spore legemidler og legemidler i takket være dens konstante pH-verdi.

Forskjellen mellom venøse og kapillære analyser

Venöst prov

Du tar en venøs blodprøve i armhulen. En slik blodprøve gir større blodmengde, noe som alltid er en fordel når væsken skal analyseres. Når man ønsker å gjøre en TDM (terapeutisk medikamentovervåking), må prøven alltid tas intravenøst. Venøs prøvetaking krever medisinsk opplæring og spesiell håndtering. I tilfeller hvor veneprøvetaking ikke er egnet for din klient, anbefaler vi derfor kapillærprøvetaking i stedet.

Kapillærprøve

Du tar en kapillær blodprøve i fingeren. Denne metoden gir noe mindre blod, men har fordeler som hurtighet og at prøvetaking ikke krever samme medisinske ekspertise. Fordeler som i noen situasjoner kan være verdt mer enn mengden blod. I tillegg eliminerer kapillærprøvetaking risikoen for at det dannes etanol i blodprøven etter at prøven er tatt, noe som noen ganger kan føre til feilpåviste verdier. Har du tenkt å bestille en analyse av for eksempel PEth, bør du alltid ta blodprøven kapillær av nettopp den grunn.

Hva er best for å spore cannabis?

Cannabis (THC) er fortsatt det desidert vanligste narkotiske preparatet.
Så hvordan sporer du det best? Nedenfor er en oppsummering av hvordan du kan tenke når du sender til vårt laboratorium (siden vi har betydelig lavere grenseverdier enn svenske laboratorier, er det ikke mulig å gjøre en generell sammenligning).

Vad är bäst för att spåra Cannabis?

THC - Urinprøve

THC lagres i fettvevet, noe som betyr at en som har hatt en langvarig avhengighet vil teste positivt for THC i en urinprøve i flere uker, om ikke måneder, etter at de slutter med stoffet. For å sjekke at det ikke er nytt inntak i den perioden, må du sende til en lab og få en kvote (kompenserer for fortynning).

THC - Spyttprøve

THC spores vanligvis i opptil 24 timer da det er fysiske rester i munnhulen som oppdages. I noen tilfeller kan små spor av THC forbli i munnhulen i mer enn 24 timer, noe som kan gi en deteksjonstid på ca 2-3 dager. Her er blod det absolutt beste alternativet for å følge THC nedtrapping. Fordelen er at du unngår de lange etterfølgende verdiene som oppstår med urinprøver, men ulempen er at du har et veldig smalt område hvor det er mulig å spore inntaket. Jo mer testpersonen har spist, drukket og pusset tenner, jo kortere er sporingstiden.

THC - Kapillærprøve

I en kapillær blodprøve sporer vi THC i ca 3 dager ved enkeltinntak og opptil noen uker ved omfattende misbruk. Dette gjør blod til det optimale valget for å spore nøyaktig THC. Avhengig av hvilke metabolitter som er tilstede i prøven, kan man også utelukke eller fastslå om det nylig har vært røyking eller ikke.

Hvorfor ta en kapillærprøve i stedet for urin eller spytt?

Urinprøver har lenge vært ansett som «den gylne standard» i legemiddelanalyse – noe som egentlig er ganske merkelig. Når vi sammenligner urin, spytt og blod, er urin i mange tilfeller det dårligste valget.

Grunnen til at urin har vært og fortsatt er det åpenbare valget for mange er fordi man historisk sett kun kunne analysere medisiner pålitelig i urin og hurtigtester for urin er fortsatt overlegne i spytt. Bildet blir imidlertid annerledes når vi ser på hva vi kan gjøre av urin og spytt og blod i laboratoriet.

?

Blod har tre veldig store fordeler fremfor urin:

Blod kan ikke manipuleres
Fordi urinprøver har vært standarden i så mange år, har det blitt bygget opp hele virksomheter med fokus på salg av rusfri urin samt løse peniser og andre hjelpemidler – alt for å skjule narkotikabruk. Med tanke på at bedrifter kan komme rundt dette, forstår du at det er et utbredt fenomen. Spyttprøver er derimot vanskelige å manipulere og blod kan ikke manipuleres.

Blod kan ikke fortynnes
Hvor konsentrert urinen er varierer mellom hver prøvetaking, avhengig av hvor mye væske prøvegiveren har fått i seg. Derfor kan medikamentkonsentrasjonen variere mye dersom man ved en anledning har svært konsentrert urin og ved en annen anledning har en mer fortynnet urin. Blod er stort sett statisk og legemiddelkonsentrasjonen bare øker eller synker i takt med legemiddelinntaket.

Blod har en statisk pH-verdi
PH-verdien på urinprøver varierer mye, noe som direkte påvirker muligheten for å oppdage visse rusmidler (for eksempel metadon, heroin og amfetamin). pH-verdien varierer også både fra dag til dag og fra person til person, noe som gjør det ekstra vrient å analysere i urin. pH-verdien er derimot relativt statisk i spytt og helt statisk i blod.

Søkbare kryssreaksjoner

Hurtigprøver gjort i urinprøver kan gi positive resultater for enkelte legemidler selv om personen ikke har tatt det aktuelle legemidlet i ren form. Dette skyldes kryssreaksjoner som oppstår når testens antistoffer reagerer med en medisin personen tar. Alle kjente kryssreaksjoner er dokumentert og tilgjengelig for deg å søke etter.

?

For kryssreaksjoner

Søkbare kryssreaksjoner
Slik fungerer grenseverdier

Gränsvärdet är den minsta koncentrationen av en drog som ett test eller analys kan detektera. Ju mindre koncentration av en drog en analys kan läsa av ur ett prov, desto lägre är alltså analysens gränsvärde.  

Våra tester är designade för att optimera upptäckten av droger och samtidigt utesluta falska positiva resultat.

Mer om gränsvärden

Slik fungerer grenseverdier
Vårt rettsmedisinske laboratorium

För analyser av prover samarbetar vi sedan många år med det ackrediterade rättsmedicinska laboratoriet MVZ Labor Dessau Kassel GmbH i Tyskland. 

MVZ Labor Dessau tillhör det absoluta toppskiktet bland europeiska laboratorier och som samarbetspartner är vi exklusiv distributör och återförsäljare i Sverige och Skandinavien.

Vårt rettsmedisinske laboratorium 
Vi utfører disse analysene:

I kapillærblod kan vi analysere de aller fleste medikamenter og medisiner.

På grunn av sin konstante pH-verdi er blod den optimale væsken å spore både legemidler og legemidler i.

?

Hvis du ønsker å spore bredt og spore THC med optimal sporingstid, er vår multianalyse i kapillærblod det beste alternativet. Du får svar på 80 stoffer, ingen lange lagverdier for THC som i urin og du får betydelig lengre sporingstid for THC enn i spytt (spytt maks 24 timer). Selv når du vil teste for syntetiske cannabinoider som Spice, er blod – eller spytt – din absolutt mest pålitelige analysemetode.

?

Ved sporing av PEth bør du alltid velge kapillært fullblod. Hvorfor?

Av to grunner:

1. PEth er i de røde blodcellene og bør tas i fullblod - så gjerne kapillært.

2. Alkohol kan bygge seg opp i en veneprøve og føre til en falsk forhøyet verdi.

?

Fra Socialstyrelsens nettsider:

«….PEth kan dannes i blodprøven etter prøvetaking, dersom prøven inneholder etanol og oppbevares feil. Dette kan bety en risiko for falsk positiv identifikasjon av alkoholforbruk. "

?

?

Det vi imidlertid ikke kan gjøre i kapillært fullblod er separasjon av D/L-amfetamin, fordi spytt eller urin er nødvendig.

Blodprøvene våre

Multianalyse

Ca 80 stoffer inkludert oppgitt konsentrasjon for THC og metabolitter

Stor amfetaminanalyse

Ca 80 stk inkludert katinoner og nett, designermedisiner

Stor benzodiazepinanalyse

Ca 70 stk inkl. Z-drugs og nett, designermedisiner

Stor opiat/opioidanalyse

Rundt 70 inkludert andre smertestillende og nett, designermedisiner

krydder

Mer enn 100 forskjellige

Ph.D

Alkoholmarkør (over tid)

EtG

Alkoholmarkør (nylig inntak)

Det rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau utenfor Berlin i Tyskland tilhører det absolutte toppsjiktet innen spyttanalyse i

Laboratoriet vårt

Det rettsmedisinske laboratoriet MVZ Labor Dessau utenfor Berlin i Tyskland tilhører det absolutte toppsjiktet innen spyttanalyse i Europa. Ved å samarbeide med dem kan vi tilby brede analyser, lave grenseverdier og rettsgyldige svar fra spyttprøver. Samarbeidet gjør oss i Prodia til ledende innen spyttanalyse på det nordiske markedet.

?

Laboratoriet har i mange år vært fullt akkreditert av tyske Dakks, som svenske Swedac har avtale med. Avtalen er en såkalt MLA-avtale. Det betyr at analyser fra MVZ Labor Dessau gir juridisk bærekraftige resultater som for eksempel kan brukes som bevis i rettssaker også i Sverige.

Prodia blodanalyse

Hvordan tas en kapillærprøve?

Så enkelt er det å ta en test
Blodanalyse

Blod

I en kapillær blodprøve sporer vi THC i ca 3 dager ved enkeltinntak og opptil 1-2 uker ved omfattende misbruk. Dette gjør blod til det optimale valget for å spore nøyaktig THC. Avhengig av hvilke metabolitter som er tilstede i prøven, kan man også utelukke eller fastslå om det nylig har vært røyking eller ikke.

Spyttanalyse

Spytt

I saliv spårar vi THC max 24 h. Fördelen är att du undviker de långa släpvärden som uppstår med urinprov, men nackdelen är att du har ett väldigt snävt intervall under vilket det är
möjligt att spåra intag. Ju mer provlämnaren har ätit, druckit och borstat tänderna desto kortare spårtid.

Urinalyse

Urin

THC lagres i fettvevet, noe som betyr at en som har hatt en langvarig avhengighet vil teste positivt for THC i en urinprøve i flere uker, om ikke måneder, etter at de slutter med stoffet. For å sjekke at det ikke er nytt inntak i den perioden, må du sende til en lab og få en kvote (kompenserer for fortynning).

bottom of page