top of page
Søk
  • LinkedIn

Slik fungerer grenseverdier

Grenseverdien er minimumskonsentrasjonen av et medikament som en test eller analyse er designet for å oppdage. Jo lavere grenseverdi en analyse kan lese, jo mindre mengde medikament i kroppen kreves for å oppdage stoffet under narkotikatesting.

Grenseverdien er minimumskonsentrasjonen av et medikament som en test eller analyse er designet for å oppdage.
Vårt laboratorium utfører analyser med opptil 100 ganger lavere grenseverdier enn mange svenske laboratorier. ➔ Oppdager medikamenter ved lavere inntak
Nedre grenseverdi gir lengre sportid

Noen ganger omtales grenseverdien som «cut-off» i stedet, begrepene har samme betydning.

?

Konsentrasjonen av et medikament er alltid høyere i kroppen nærmere tidspunktet da personen tok stoffet og da synker konsentrasjonen med tiden. Hvor raskt konsentrasjonen synker avhenger av flere ting, men hovedsakelig på grunn av to faktorer: hvor mye av stoffet personen tok og hvilket stoff det er.

?

For å kunne spore et legemiddel kreves det at du tar prøven nær legemiddelinntaket i tide, eller at analysen sjekker mot en nedre grenseverdi som pålitelig kan spore selv små mengder narkotika.

Opptil 100 ganger mer følsom

En prøve eller en analyse som kan gjøres mot en lavere grenseverdi kan derfor lese et legemiddel i lengre tid enn en analyse som er designet mot en høyere grenseverdi. Laboratoriet vi samarbeider med utfører analyser med opptil hundre ganger lavere grenseverdier enn mange svenske laboratorier, noe som gjør at våre analyser har lengre deteksjonstid og kan oppdage tilstedeværelse av legemidler selv ved lavere konsentrasjoner og flere dager etter inntak.

OPI

0,5-2,0

10-450

50-300

10-300

MET

1,0

200,0

200,0

200,0

MDMA

1,0

200,0

200,0

200,0

OXY

1,0

150,0

150,0

150,0

EDDP

1,0

150,0

150,0

150,0

COC

1,0

100,0

100,0

100,0

TML

5,0

50,0

100,0

50,0

BZO

1,0

50,0

50,0

50,0

KET

0,5

100,0

50,0

100,0

AMP

1,0

200,0

200,0

200,0

FYL

0,5

1,0

0,5

1,0

MPD

1,0

100,0

100,0

100,0

Legemiddel
Grense
Sammenligning av grenseverdier for ulike stoffer i urin mellom Prodia og andre store svenske laboratorier (ng/ml)
Et laboratorium for fremtidens legemiddelanalyse

«I det øyeblikket en analyse har oppdaget et nytt stoff, har et nyere stoff begynt å selges» – en illustrasjon for å vise hastigheten på narkotikamarkedet. Nye stoffer spredte seg og kostet menneskelig lidelse og tapte arbeidskraft. Vi samarbeider med det tyske laboratoriet MVZ Labor Dessau, som ligger like utenfor Berlin. De opererer i et vitenskapelig miljø som tidlig oppdager nye legemidler på det europeiske markedet. Derfor kan vi alltid være sikre på å aldri gå glipp av et nytt medikament.

Et laboratorium for fremtidens legemiddelanalyse.
Yrkessjåfører drikker mindre – men tar narkotika

En studie presentert av Statens veg- og forskningsinstitutt viser at yrkessjåfører ser ut til å vite risikoen ved alkohol i større grad enn privatpersoner. Men den samme forskjellen er ikke synlig når det gjelder rusmidler. Andelen yrkessjåfører som har omkommet som er påvirket av ulovlige rusmidler eller narkotika klassifisert som narkotiske stoffer er på et sammenlignbart nivå med bilførere.

Yrkessjåfører drikker mindre – men tar narkotika
Hvordan starter jeg medikamenttesting?

Med Prodia Workplace utvikler vi en tilpasset plan basert på din virksomhets utfordringer og mål. Vi hjelper deg i tidlig oppstart med etablering av en ruspolitikk sammen med fagforeninger og representanter. Når det er tid for testing tar vi oss av prøvetakingen og under oppfølgingen hjelper vi deg med å tolke resultatene og gi råd om håndtering av resultatene.

Hvordan starter jeg medikamenttesting?
bottom of page