top of page
Søk
  • LinkedIn

Analyseportalen

All informasjon om dine saker, analyser og henvisninger på samme sted.

All informasjon om dine saker, analyser og henvisninger på samme sted.
Tilgjengelig og sikker informasjon

Analyseportalen er tilgjengelig for våre kunder som ønsker å kunne fylle ut og sende inn henvisninger for spytt-, urin- og blodprøver digitalt. I portalen kan du også lese analyseresultater, sende inn garantisaker og få tilgang til opplæringsmateriell. Målet er å gi deg en mer tilgjengelig oversikt og økt sikkerhet gjennom hele prosessen. All data og kommunikasjon håndteres sikkert og portalen følger pasientdataloven (PDL) om informasjonshåndtering.

  • Sikker pålogging med mobil BankId eller SITHS-kort

  • Rask og sikker tilgang til laboratoriesvar

  • Støtte og støtte via e-post, telefon eller chat

  • Fullstendig oversikt over alle analysesvar

  • Fyll inn og send henvisninger digitalt

  • Opprett og administrer garantisaker digitalt

  • Minimert feilmargin med færre mellomledd og håndtering

  • Aktuelle og historiske svar og henvisninger samlet inn

Ta navnet og personnummeret til den første personen du vil koble til

Personlig informasjon
1

Ta kontakt med vår kundeservice som vil legge deg til systemet vårt. Kun registrerte kunder kan koble seg til vår analyseportal.

Kontakt oss
2

Når vår kundeservice har lagt deg til, kan den registrerte logge inn med sin BankId på portal.prodiagnostics.se

Logg inn med BankId
3

Når du er registrert i vårt system og første bruker har identifisert seg med BankId, kan du selv legge til flere brukere.

Legg til flere brukere
4
Prodia Professional®

4 trinn for å koble til analyseportalen

bottom of page