top of page
Søk
  • LinkedIn
Prodia Workplace®

Narkotikatesting
for arbeidsplasser

For økt sikkerhet, bedre arbeidsmiljø og mer lønnsomme arbeidsplasser.

Marcus Hindsö
Arbeidsplasstesting

+46 40-680 89 91

marcus@prodia.se

Marcus Hindsö Arbeidsplasstesting 040-680 89 91 marcus@prodia.se

Thomas Lundblad
Arbeidsplasstesting

+46 40-689 34 30

thomas@prodia.se

 Thomas Lundblad Arbeidsplasstesting 040-689 34 30 thomas@prodia.se
Legemiddeltesting  for arbeidsplasser. For økt sikkerhet, trygghet, lønnsomhet.
Narkotikatesting
- første skritt til

Redusert korttidsfravær

Redusert risiko for ulykker

Friskere personale

100 % arbetseffektivitet

Thomas Lundblad
Arbeidsplasstesting

040-689 34 30

thomas@prodia.se

Thomas Lundblad Arbeidsplasstesting 040-689 34 30 thomas@prodia.se

Marcus Hindsö
Arbeidsplasstesting

040-680 89 91

marcus@prodia.se

Marcus Hindsö Arbeidsplasstesting 040-680 89 91 marcus@prodia.se

25 %

1 av 4 arbeidsulykker med dødelig utgang er rusrelaterte.

Friske ansatte øker sikkerheten.

150 000 kr

Omtrent 150 000 SEK per år koster en narkoman bare i tapt produksjon.

En rusfri arbeidsplass er en mer lønnsom arbeidsplass.

80%

80 % av alle rusavhengige har en jobb å gå til.

Oppdag avhengigheten tidlig før effektene blir for store.

Hyggelige kollegaer og empatiske ledere

Når vi har det bra, samarbeider vi bedre. Når vi føler oss sett, anstrenger vi oss mer. Når vi er friske, blir vi mer effektive. En rusfri arbeidsplass er en sunnere arbeidsplass. Men hvis du ikke vet hvordan problemene ser ut i din organisasjon – hvordan skal du takle dem?

Hyggelige kollegaer
5,5 % har tatt narkotika

Når vi tester en virksomhet for første gang, viser 5,5 prosent av de tilfeldig utvalgte et positivt resultat på narkotikatesten. Det er vårt gjennomsnittlige resultat. Det er 5,5 prosent av en arbeidsstyrke som risikerer å falle dypere inn i avhengighet, har høyere fravær og presterer dårligere.

Tilfeldige narkotikatester. Hvor mange har tatt narkotika?
Testing reduserer narkotikabruk på 1 år

Når vi har samarbeidet med deg i ett år, vet vi statistisk sett at det har vært en reduksjon av positive testresultater på dine rusprøver innen år 2 med 50 prosent. Det betyr redusert fravær, redusert antall tyverier, redusert risiko for ulykker, tryggere arbeidsmiljø og økt produktivitet.

Narkotikatesting reduserer stoffbruken på 1 år

Hyggeligere arbeidsmiljø & sunnere personale med rusmiddeltesting

En gjennomtenkt narkotikapolitikk

Ruspolitikken skal gi en tryggere og sunnere arbeidsplass. Vi har over 25 års erfaring og oppdatert kunnskap om etiske og juridiske krav.

En gjennomtenkt narkotikapolitikk

Vi er med deg gjennom hele prosessen. Fra nysgjerrigheten rundt rustesting gjennom forhandlinger med fagforeninger, etablering av ruspolitikk, gjennomføring av arbeidsplasstesting og evaluering av resultater fra dine rustester. Prodia Workplace for arbeidsplasstesting er en strategi vi utvikler tilpasset din virksomhet og som blir din måte å jobbe på for en rusfri arbeidsplass.

Prodia Workplace®

Vi passer på

narkotikatestingen

Sunne arbeidsplasser skapes gjennom langsiktig arbeid som både ser på personen og virksomheten. Der er rustesting med det pedagogiske arbeidet rundt, en viktig del av en bærekraftig helhet
"Hälsosamma arbetsplatser skapas genom ett långsiktigt arbete som ser både människan och verksamheten. Där är drogtestning med utbildningsarbetet runt det, en viktig del av en hållbar helhet"
Prodia Workplace®

Susanne Nidemar
Grunnlegger av Prodia

Susanne Nidemar Grunnlegger av Prodia

Spytt, blod

eller urin?

Med arbeidsplasstester slipper du å tenke på hvilken analyse som trengs, det tar vi oss av for deg.

Spyttprøve

En spyttprøve er trygg, går relativt raskt og risikerer ikke å bli oppfattet som personvernkrenkende. Utvalget er effektivt ved stikkprøver på arbeidsplasser og et pålitelig utvalg for oppfølgingstesting.

Er juridisk bærekraftig

Gir resultater innen en uke

Oppdager over 60 medikamenter i en multi-analyse

Spor amfetamin lengst av alle analyser

Tåler kulde og varme

Urinprøve

Urinprøver er analysen med lengst sportid for de aller fleste stoffene – noe som må behandles med varsomhet ved arbeidsplasstesting. Det er en viss risiko for manipulasjon og for å bli oppfattet som personvernkrenkende.

Er juridisk bærekraftig

Gir resultater innen en uke

Analyserer hele legemiddelgruppen

Manipulasjonskontroll inkludert

Laboratoriesett med hygienesystem

Blodprøve

En blodprøve kan tas enten venøst, dvs. i armens fold, eller kapillær som et fingerstikk. Blodprøver gir noe kortere sporingstid enn urinprøver, men gir et mer komplekst resultat som forteller mer presist hva som kom inn i kroppen når.

Er juridisk bærekraftig

Gir resultater innen en uke

Oppdager 80 medikamenter i en multi-analyse

Viser moderstoffer og metabolitter

Mest pålitelig analyse for å følge benzodiazepiner

Vi samarbeider med det tyske laboratoriet MVZ Labor Dessau, som med lokalisering i Sentral-Europa ofte får informasjon om nye legemidler før de kommer til Sverige. På den måten kan vi være forberedt på det som snart kommer til Sverige.

Vi er klare når nye stoffer kommer til Sverige

De nye medisinene vil alltid komme. Det er markedets sikreste metode for å overleve. Vi må følge etter, tett bak.


Vi samarbeider med det tyske laboratoriet MVZ Labor Dessau, som med lokalisering i Sentral-Europa ofte får informasjon om nye legemidler før de kommer til Sverige. På den måten kan vi være forberedt på det som snart kommer til Sverige.

Misbruk og narkotikatesting
Vi utdanner og holder deg informert om situasjonen

Vad säger forskningen om drogmissbruk på arbetsplatser? Hur bemöter jag frågor kring drogtestning? Ska jag lita på resultatet från ett drogtest eller en anställd jag känt i flera år?

Vi erbjuder grundläggande utbildning i hur drogtestning fungerar, vad du kan förvänta dig av analyserna och vad dina anställda kan förvänta sig. Du kan också få tillgång till medicinsk expertis i både drogtestsjuksköterska och laboratorieläkare genom vår support.
 

Selv små mengder medikamenter påvises i våre sensitive analyser

Vi ser videre
enn våre konkurrenter

Selv små mengder medikamenter påvises i våre sensitive analyser

Selv små mengder medikamenter påvises i våre sensitive analyser

Vi analyserer din virksomhet og dine utfordringer. Sammen med deg utvikler vi en ruspolitikk.

Narkotikapolitikk
1

Vi er med deg og arbeidsplassens tillitsvalgte i alle typer forhandlinger. Våre eksperter har erfaring fra ulike bransjer og kunnskap om gjeldende regelverk.

Fagforenings forhandlinger
2

Ved alle prøvetakingene er det våre autoriserte sykepleiere som tar rusprøvene. Dersom prøvene er blodprøver, er det alltid helsefaglig utdannet personell som tar prøvene.

Uavhengig parts narkotikatesting
3

Prøvene sendes til vår partner MVZ Labor Dessau for analyser som gir juridisk gyldige resultater.

Analyse ved et akkreditert laboratorium
4

En såkalt MRO-lege (medical review officer) med spesialkompetanse på å tolke legemiddelanalyser kontakter den ansatte som kan ha fått positivt prøvesvar. Legen sjekker deretter om prøvesvaret på medikamenttesten kan skyldes reseptbelagte medisiner.

MRO legers tilbakemelding
5

Dersom resultatene har avdekket pågående overgrep, hjelper vi deg som arbeidsgiver med anbefalinger om prosedyrer for håndtering og behandling.

Støtte til behandling
6

Dersom resultatene har avdekket pågående overgrep, hjelper vi deg som arbeidsgiver med anbefalinger om prosedyrer for håndtering og behandling.

Støtte til behandling
6

Dersom resultatene har avdekket pågående overgrep, hjelper vi deg som arbeidsgiver med anbefalinger om prosedyrer for håndtering og behandling.

Støtte til behandling
6
Prodia Workplace®

Kom i gang med rustesting på arbeidsplassen

Så här gör du

Ny leieprøve
Prodia Workplace®
Ny leieprøve

Med rustester for nyansatte stopper du misbruk på døren og formidler en kraftig signalverdi både innad i organisasjonen og ut i samfunnet om at arbeidsplassen din er et rusfritt og trygt miljø. Nyansatteprøver avgjøres også uavhengig av arbeidsgiver og det er ikke krav om å forhandle med fagforeninger. For narkotikatesting for nyansatte anbefaler vi spytttester som har 0 prosent feilmargin, sporer 60 forskjellige rusmidler og hvis metode ikke krenker personvernet.

Mistankeprøve
Prodia Workplace®
Mistankeprøve

Symptomer på rusmisbruk er sammenlignbare med utbrenthet, derfor bør en rusprøve ved mistanke alltid gjennomføres med størst mulig hensyn til den ansattes integritet. Uansett resultat kan en mistanketest være starten på en viktig endring der arbeidsgiver og arbeidstaker har testresultatet som utgangspunkt i en dialog om trivsel, arbeidssituasjon og livsstil. For å gjennomføre en rusprøve ved mistanke, trenger du en godt utviklet alkohol- og ruspolitikk.

Tilfeldige tester
Prodia Workplace®
Tilfeldige tester

Tilfeldig narkotikatesting er ditt mest effektive forebyggende verktøy. Med jevne mellomrom gjennomfører vi uanmeldt rustesting av en rekke tilfeldig utvalgte ansatte. Utvelgelsen skjer helt anonymt basert på ansettelsestall og prøvene som tas er rettsgyldige spyttanalyser som sporer hele avhengigheten. For å gjøre tilfeldige rustester trenger du en godkjent og utdypet alkohol- og ruspolicy.

Arbeidsplasstesting i praksis

Prodia Workplace®

Ikke gå glipp av noe
- abonner på Prodia-nyheter

bottom of page