top of page
Sök
  • LinkedIn

Single Pregabalin 500

Prodia

Singeltest för Pregabalin (Lyrica®, Brieka®, Pregabalin)

Cut-off 500 ng/mL urin

 

Pregabalin förskrivs mot vissa sorters epilepsi, neuropatisk smärta och ångestsyndrom. Genom sin dämpande effekt på nervsystemet kan höga doser pregabalin ge bland annat krampanfall och medvetslöshet. Än större risk är det att missbruka pregabalin med andra substanser som dämpar nervsystemet.

Pregabalin 500

25

Single Pregabalin 500 Drug Test
bottom of page