top of page
Sök
  • LinkedIn

Buffer solution for preparation analysis

Prodia

Vätska för preparatanalys.


Buffertvätskan löser upp pulver och tabletter vilka sedan analyseras med våra urintester. Buffertlösning: Den innehåller bland annat koksalt, alkohol och bovint serum, vilket gör att även fettlösliga ämnen kan analyseras, både THC och Bensodiazepiner, samt att det fungerar med våra snabbtester.  


Metoden används av polis och tull sedan många år.

1

Buffer solution for preparation analysis
bottom of page