top of page
Sök
  • LinkedIn

Single Methylphenidate 150

Prodia

Exempel på läkemedel som är metylfenidat; Metylfenidat, Ritalin, Concerta, Medikinet.

Samtliga utsöndras första dygnet som metylfenidat och därefter som ritalinsyra.

Cut-off metylfenidat 150 ng/mL

Cut-off ritalinsyra 1000 ng/mL

The test detects the following substances:

Methylphenidate 150

25

Single Methylphenidate 150 drug test
bottom of page